สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • BannerStemIpst
 • PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • STEM for Life
 • Focus
 • Slide 5906
 • Slide 95
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
 • ATCM 2016
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษ...
  ร่างขอบเขตของงานของงานและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 คัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 - 21 กรกฎาคม 2559 1.1 ร่างปร...
  มรน. เปิดศูนย์สะเต็มและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ครูสะเต็มศึกษา” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(มรน.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สะ...
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559
  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์ Studio พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จำนวน 1 ชุด รับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 1.1 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์ Studio ...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก