สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • Banner SMT PD
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางทดแทนคันเดิมที่จะจำหน่าย จำนวน 3 คัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ฯ การปรับปรุงกระบวนการทำงานของข้อมูลกลุ่มงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเอกสาร “Focus ประเด็นจาก PISA” ซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินผล ...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบคู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สสวท. ขอเชิญประชุมทางไกล (Conference ...
  ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จัดให้มีการประกวดสื่อ in ...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. ขอแนะนำแอปพลิเคชัน escivocab : พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สส ...
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เพิ่มเติมห้องสตูดิโอ สสวท.
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากการชำรุดเสียหายของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk)
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มี ...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก