สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ขอให้ผู้ที่ยื่นแสดงความจำนงเพื่อเป็นผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในพื้นที่ สสวท. เรสซิเดนท์ ตามรายชื่อในประกาศ เข้าร่วมทดสอบการจัดทำเครื่องดื่มและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10 ...

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก