สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • แสดงความยินดีประธานกรรมการและผู้อำนวยการ สสวท.
 • ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก