สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ร่างประกาศ 1.2 ร่างเอกสารประกวดราคา 1.3 ร่างขอบเขตของงาน 1.4 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
รับเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1.2 เอกสารประกวดราคาเช่าครุภ...
ผลการสอบราคาจ้างทำวัสดุเก็บสำรองข้อมูล (Card USB Flash Drive) จำนวน 7,000 ชิ้น ผลการสอบราคาจ้างทำวัสดุเก็บสำรองข้อมูล (Card USB Flash Drive) จำนวน 7,000 ชิ้น
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)
ผลการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับทูตสะเต็ม “กัปตันโสภณ พิฆเนศวร" นักบินผู้ใช้วิทยาศาสตร์นำทางในงานอาชีพ

สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับทูตสะเต็ม “กัปตันโสภณ พิฆเนศวร" …

สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับทูตสะเต็ม “กัปตันโสภณ พิฆเนศวร" นักบินผู้ใช้วิทยาศาสตร์นำ...

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คื...

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก