สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการวัดเรขาคณิตเพื่อการออกแบบ เอกสารสอบราคาจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการวัดเรขาคณิตเพื่อการออกแบบ ขอบเขตของงาน (TOR)
  ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการวัดเรขาคณิตเพื่อการออกแบบ เอกสารสอบราคาจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการวัดเรขาคณิตเพื่อการออกแบบ ขอบเขตของงาน (TOR)
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเห็...
ประกาศจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Desktop Management) ยี่ห้อ Starcat Enterprise(Desktop Management) ยี่ห้อ Starcat Enterprise เอกสารจ้างบำรุงรักษาระบบบริหาร...
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คื...

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก