สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายภายในของ สสวท. (Help Desk)
ผลการสอบราคาจ้างทำถ้วยกาแฟพร้อมจานรองและชุดถ้วยตราสัญลักษณ์ สสวท.จำนวน 3 รายการ
ผลการสอบราคาจ้างบริการตรวจตัดข่าวออนไลน์เผยแพร่สื่อมวลชน
ประกาศจ้างผลิตวีดิทัศน์ด้านสื่อวิชาการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. พร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ร่างเอกสารจ้างผลิตวีดิทัศน์ด้านสื่อวิชาการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. พร้อมเผยแพร่ทางส...
ประกาศ เรื่องเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

ผลกระทบของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อด้วงเต่าลายหยัก

  การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพ เป็นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แนวทางหนึ่งก็คื...

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

สาขาและฝ่าย

  • สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก