สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ให้บริการแก่นักเร...
ผลผู้สอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น
ประกาศสอบราคาขอจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการหาทุนจัดงานคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 เอกสารสอบราคาขอจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการหาทุนจัดงานคณิตศาสตร์โอลิมปิ...
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสต...
รายละเอียดเอกสารต่างๆ ดังนี้ ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านสื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

“ปลาร้า” เป็นภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารด้วยการหมัก ชาวกาฬสินธุ์นิยมนำปลาร้าไปประกอบอาหารหลายชนิด แต...

ดินมหัศจรรย์ ชั้นเรียนวิทย์บูรณาการของเด็กน้อยเมืองเชียงใหม่

ดินมหัศจรรย์ ชั้นเรียนวิทย์บูรณาการของเด็กน้อยเมืองเชียงใหม่

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้ชั้นเรีย...

เยาวชนศรีสะเกษสร้างสิ่งประดิษฐ์บำบัดน้ำสีย้อม ช่วยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เยาวชนศรีสะเกษสร้างสิ่งประดิษฐ์บำบัดน้ำสีย้อม ช่วยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          ชาวบ้านในตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการทอผ้าไห...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก