สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการและหน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม จำนวน 2 รายการ
ประกาศยกเลิกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน 5 สิทธิ์ โดยวิธีสอบราคา
ผลการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการหาทุนจัดงานคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56
ผลสอบราคาจ้างจัดแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 (IMO 2015)
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สาขาชีววิทยา สสวท. มีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไฮดรา พลานาเรีย และพารามีเซียม เพื่อให้บริการแก่อาจารย์...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

ทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด การเรียนรู้แบบโครงงานจากเด็กน้อยเชียงใหม่

คุณครูปานฤทัย อึ้งเกษมศรี โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสนใจของเด็กนักเรี...

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน    เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปี 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เกรียงศักดิ์ คงไทย ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็…

ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย ครูโรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต...

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

“ปลาร้า” เป็นภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารด้วยการหมัก ชาวกาฬสินธุ์นิยมนำปลาร้าไปประกอบอาหารหลายชนิด แต...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก