สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง ขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับสื่อ จำนวน 4 ชุด ปีงบประมาณ 2558เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับสื่อ จำนวน 4 ชุด ปีงบประมาณ 2558 คุณลักษณะเฉพาะ
ผู้ชนะผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
ขอบเขตการดำเนินงานจ้างจัดทำและเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านสื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ปีงบประมาณ 2558 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทร...
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษากับความตื่นตัวในวงการศึกษาไทย

เริ่มแล้ว งานประชุมวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education Con...

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

เยาวชนกาฬสินธุ์หาวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

“ปลาร้า” เป็นภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารด้วยการหมัก ชาวกาฬสินธุ์นิยมนำปลาร้าไปประกอบอาหารหลายชนิด แต...

ดินมหัศจรรย์ ชั้นเรียนวิทย์บูรณาการของเด็กน้อยเมืองเชียงใหม่

ดินมหัศจรรย์ ชั้นเรียนวิทย์บูรณาการของเด็กน้อยเมืองเชียงใหม่

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้ชั้นเรีย...

เยาวชนศรีสะเกษสร้างสิ่งประดิษฐ์บำบัดน้ำสีย้อม ช่วยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เยาวชนศรีสะเกษสร้างสิ่งประดิษฐ์บำบัดน้ำสีย้อม ช่วยสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          ชาวบ้านในตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการทอผ้าไห...

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก