สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

การทดลองเรื่องแบบจำลองการแบ่งชั้นน้ำ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ณ โรงแรมเบย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในภาพเป็นการจัดอบรมหัวข้อ “บรรยากาศ”  ครูกำลังทำการทดลองเรื่องแบบจำลองการแบ่งชั้นน้ำ เพื่อศึกษาธรรมชาติของน้ำในมหาสมุทรว่ามีการแยกชั้นชัดเจน แบ่งเป็น 3 ระดับ  และมีการไหลเวียนด้วยปัจจัยต่างกัน

040456

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ กิจกรรม สสวท. กิจกรรม สสวท. การทดลองเรื่องแบบจำลองการแบ่งชั้นน้ำ