สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

การทดลองเรื่องการเกิดน้ำผุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ณ โรงแรมเบย์ จ. สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยในภาพเป็นการจัดอบรมหัวข้อ “บรรยากาศ”  ครูกำลังทำการทดลองเรื่องการเกิดน้ำผุด ในการไหลเวียนของน้ำทะเลหรือน้ำในมหาสมุทรแต่ละชั้นมีโอกาสผุดขึ้นมา โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ กระแสลม และลักษณะของชายฝั่ง จึงทำให้น้ำชั้นล่างเคลื่อนที่มาอยู่ชั้นบน

090456-1

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ กิจกรรม สสวท. กิจกรรม สสวท. การทดลองเรื่องการเกิดน้ำผุด