สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • “ดินสอพอง” สนุกระดับตำนานสงกรานต์ บนฐานวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร, 08 เมษายน 2557
  (4 votes)
  Add to favourites

            ในช่วงหน้าร้อนนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อให้หายและคลายร้อน ?สำหรับการคลายร้อนจะมีวิธีการต่างๆ สารพัด ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ทาแป้งเย็น เปิดพัดลม การใส่เสื้อผ้าบางๆ หรือแม้กระทั่งอาหารการกิน คือ การทานข้าวแช่ ไอศครีม น้ำแข็งไส ส่วนผลไม้ที่คลายร้อนที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือแตงโม หรือตามแบบอย่างวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ส่วนตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science : S) จากธรรม...

  Read more...
 • การสำรวจและการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์ผู้รู้(ทูตสะเต็ม) เล่าสู่ครูไทย...

  วันพุธ, 09 เมษายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน ในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้น จริงๆ แล้วมีที่มาอย่างไร กระบวนการต่างๆ ก่อนจะมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เราใช้เติมยวดยานขับขี่กันทั่วท้องถนนนั้น มาจากที่ไหนกันแน่......            เพราะเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานความรู้เรื่องเชื้อเพลิง ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ต่...

  Read more...
 • ผลงานเยาวชนเด่นเมืองเชียงราย “ลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา”

  วันศุกร์, 04 เมษายน 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

  เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย มีโรงงานกระดาษสาตั้งอยู่ ซึ่งได้ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในชุมชนยังมีถนนลูกรังที่มักจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเมื่อมีการสัญจรไปมา                         ด้วยเหตุนี้ นายสุเมธ จันทร์สุคนธ์ นายจิตรภาณุ จันมะโน และนางสาวกิตติยา ปงรังษี นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห...

  Read more...
 • “ มัตตัญญู ” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท.

  วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

            โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กั...

  Read more...
 • ณรงค์ฤทธิ์ - นันทวัน - ออนกิริยา เด็กเด็ด ๆ จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ร.ร. เลยอนุกูลวิทยา

  วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการจัดทำโครงงาน การจัดค่าย และการนำเสนอผลงานของนักเรียน เปิดเวทีให้          นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           วันนี้พามารู้จักกับเยา...

  Read more...
 • สสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์อบรมครูวิทย์กับญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 10 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                        นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (กลางแถวหน้า) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Women’s University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโครงการ ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และความร่วมมือด้านการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์กับประเทศในอาเซียน ณ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้

  Read more...
 • จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา

  วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

            นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา “จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก” ชนะเลิศโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ มุ่งสู่เวทีนานาชาติที่ประเทศสวีเดน           น้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่นดิบเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น เกิดมลภาวะทางน้ำและทางอากาศ จากสถิติ พบว่า ในการผลิตยางแผ่นดิบ เพียง 20 แผ่นต่อวัน จะเกิดน้ำเสียถึง 160 ลิตร           ในน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ ...

  Read more...
 • แนะเทคนิค สู่การผลิตหนังวิทย์ สั้น “ ศาสตร์แห่งแสง ”

  วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

              ต่อไปนี้การดูหนังจะได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกนำเสนอในรูปแบบของสื่อที่มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างภาพยนตร์สั้น ที่ไม่ว่าใครก็ชอบดูกันทั้งนั้น           เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ และให้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงร่วมมือกับหน่วย...

  Read more...
 • “เครื่องดักไขมัน” โครงงานเด่น แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเสีย

  วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

            เนื่องจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการปล่อยน้ำทิ้งจาก โรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารของโรงเรียนนั้นมีการปล่อยน้ำเสียออกมาทุกวัน และน้ำเสียที่ออกมาก็ได้รวมตัวกันอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์           ทีมนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ฮดฤาชา นางสาวนันทวัน สิงหาคุณ และนางสาวออนกิริยา อุ...

  Read more...
 • ระบบส่งน้ำขึ้นที่สูง ผ่านกระบวนการออกแบบตามการศึกษาแบบ “สะเต็มศึกษา” สู่ชุมชนชาวดอย ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรม

  วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
  (5 votes)
  Add to favourites

    “สะเต็มศึกษา” ศาสตร์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัว ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้ได้จากการทำงานและการใช้ชีวิตจริง เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (สสวท.) ครบรอบ 42 ปี สสวท. ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education Mini Contest 2014) ซึ่งจัดขึ้นในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มแห่งชาติ (Nationa...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์