สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • สนุกกับของเล่นวิทย์ เสริมสร้างความคิดทางวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

                      จะดีแค่ไหน เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์มารวมอยู่กับของเล่น ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเป็นสิ่งที่เด็กๆให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ                    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้กับวิทยากรแกนนำท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยในการประชุมฯ ก...

  Read more...
 • “ดินสอพอง” สนุกระดับตำนานสงกรานต์ บนฐานวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร, 08 เมษายน 2557
  (4 votes)
  Add to favourites

            ในช่วงหน้าร้อนนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อให้หายและคลายร้อน ?สำหรับการคลายร้อนจะมีวิธีการต่างๆ สารพัด ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ทาแป้งเย็น เปิดพัดลม การใส่เสื้อผ้าบางๆ หรือแม้กระทั่งอาหารการกิน คือ การทานข้าวแช่ ไอศครีม น้ำแข็งไส ส่วนผลไม้ที่คลายร้อนที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือแตงโม หรือตามแบบอย่างวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ส่วนตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science : S) จากธรรม...

  Read more...
 • การสำรวจและการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์ผู้รู้(ทูตสะเต็ม) เล่าสู่ครูไทย...

  วันพุธ, 09 เมษายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน ในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้น จริงๆ แล้วมีที่มาอย่างไร กระบวนการต่างๆ ก่อนจะมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เราใช้เติมยวดยานขับขี่กันทั่วท้องถนนนั้น มาจากที่ไหนกันแน่......            เพราะเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานความรู้เรื่องเชื้อเพลิง ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ต่...

  Read more...
 • ผลงานเยาวชนเด่นเมืองเชียงราย “ลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา”

  วันศุกร์, 04 เมษายน 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

  เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย มีโรงงานกระดาษสาตั้งอยู่ ซึ่งได้ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในชุมชนยังมีถนนลูกรังที่มักจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเมื่อมีการสัญจรไปมา                         ด้วยเหตุนี้ นายสุเมธ จันทร์สุคนธ์ นายจิตรภาณุ จันมะโน และนางสาวกิตติยา ปงรังษี นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห...

  Read more...
 • “ มัตตัญญู ” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท.

  วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

            โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กั...

  Read more...
 • ณรงค์ฤทธิ์ - นันทวัน - ออนกิริยา เด็กเด็ด ๆ จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ร.ร. เลยอนุกูลวิทยา

  วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการจัดทำโครงงาน การจัดค่าย และการนำเสนอผลงานของนักเรียน เปิดเวทีให้          นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           วันนี้พามารู้จักกับเยา...

  Read more...
 • สสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์อบรมครูวิทย์กับญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 10 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                        นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (กลางแถวหน้า) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Women’s University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโครงการ ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และความร่วมมือด้านการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์กับประเทศในอาเซียน ณ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้

  Read more...
 • จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา

  วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

            นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา “จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก” ชนะเลิศโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ มุ่งสู่เวทีนานาชาติที่ประเทศสวีเดน           น้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่นดิบเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น เกิดมลภาวะทางน้ำและทางอากาศ จากสถิติ พบว่า ในการผลิตยางแผ่นดิบ เพียง 20 แผ่นต่อวัน จะเกิดน้ำเสียถึง 160 ลิตร           ในน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ ...

  Read more...
 • แนะเทคนิค สู่การผลิตหนังวิทย์ สั้น “ ศาสตร์แห่งแสง ”

  วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

              ต่อไปนี้การดูหนังจะได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกนำเสนอในรูปแบบของสื่อที่มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างภาพยนตร์สั้น ที่ไม่ว่าใครก็ชอบดูกันทั้งนั้น           เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ และให้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงร่วมมือกับหน่วย...

  Read more...
 • “เครื่องดักไขมัน” โครงงานเด่น แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเสีย

  วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

            เนื่องจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการปล่อยน้ำทิ้งจาก โรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารของโรงเรียนนั้นมีการปล่อยน้ำเสียออกมาทุกวัน และน้ำเสียที่ออกมาก็ได้รวมตัวกันอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์           ทีมนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ฮดฤาชา นางสาวนันทวัน สิงหาคุณ และนางสาวออนกิริยา อุ...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์