สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • “ มัตตัญญู ” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท.

  วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

            โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กั...

  Read more...
 • ณรงค์ฤทธิ์ - นันทวัน - ออนกิริยา เด็กเด็ด ๆ จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ร.ร. เลยอนุกูลวิทยา

  วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น สนับสนุนการจัดทำโครงงาน การจัดค่าย และการนำเสนอผลงานของนักเรียน เปิดเวทีให้          นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           วันนี้พามารู้จักกับเยา...

  Read more...
 • สสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์อบรมครูวิทย์กับญี่ปุ่น

  วันจันทร์, 10 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

                        นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ (กลางแถวหน้า) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Women’s University ประเทศญี่ปุ่น และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโครงการ ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และความร่วมมือด้านการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์กับประเทศในอาเซียน ณ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้

  Read more...
 • จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา

  วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

            นวัตกรรมของนักเรียนสุราษฎร์พิทยา “จากน้ำทิ้งยางแผ่นดิบ สู่ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก” ชนะเลิศโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ มุ่งสู่เวทีนานาชาติที่ประเทศสวีเดน           น้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่นดิบเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น เกิดมลภาวะทางน้ำและทางอากาศ จากสถิติ พบว่า ในการผลิตยางแผ่นดิบ เพียง 20 แผ่นต่อวัน จะเกิดน้ำเสียถึง 160 ลิตร           ในน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ ...

  Read more...
 • แนะเทคนิค สู่การผลิตหนังวิทย์ สั้น “ ศาสตร์แห่งแสง ”

  วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

              ต่อไปนี้การดูหนังจะได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกัน เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกนำเสนอในรูปแบบของสื่อที่มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างภาพยนตร์สั้น ที่ไม่ว่าใครก็ชอบดูกันทั้งนั้น           เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์สั้นทางวิทยาศาสตร์ และให้คนในสังคมเกิดความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงร่วมมือกับหน่วย...

  Read more...
 • “เครื่องดักไขมัน” โครงงานเด่น แก้ปัญหากลิ่นเหม็นของน้ำเสีย

  วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

            เนื่องจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการปล่อยน้ำทิ้งจาก โรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารของโรงเรียนนั้นมีการปล่อยน้ำเสียออกมาทุกวัน และน้ำเสียที่ออกมาก็ได้รวมตัวกันอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์           ทีมนักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ฮดฤาชา นางสาวนันทวัน สิงหาคุณ และนางสาวออนกิริยา อุ...

  Read more...
 • ระบบส่งน้ำขึ้นที่สูง ผ่านกระบวนการออกแบบตามการศึกษาแบบ “สะเต็มศึกษา” สู่ชุมชนชาวดอย ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรม

  วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

    “สะเต็มศึกษา” ศาสตร์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัว ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้ได้จากการทำงานและการใช้ชีวิตจริง เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (สสวท.) ครบรอบ 42 ปี สสวท. ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education Mini Contest 2014) ซึ่งจัดขึ้นในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มแห่งชาติ (Nationa...

  Read more...
 • สะเต็มศึกษา ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร " ผันน้ำขึ้นที่สูง มุ่งยืดอายุผักเก็บไว้ได้นาน

  วันอังคาร, 28 มกราคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  เมื่อแหล่งน้ำ ที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย อยู่ห่างไกลกัน แถมแหล่งน้ำยังอยู่ต่ำกว่าที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร จะนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร พืชผักที่ปลูกไว้ ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ จะเก็บอย่างไรให้ได้นาน ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเกษตรบนพื้นที่ป่าเขา แต่จะเริ่มอย่างไรดี…..           เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน...

  Read more...
 • ของเล่นวิทยาศาสตร์แสนสนุก กับ สสวท.

  วันจันทร์, 06 มกราคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  จักจั่นของเล่น สาวน้อยนักกายกรรม เครื่องร่อนของเล่น รถของเล่นพลังงานไฟฟ้า ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โปรโตบอร์ด รถเครนไฟฟ้าของเล่น เป็นของเล่นอย่างง่าย ที่แฝงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ชวนคุณครูและน้อง ๆ มาเรียนรู้กันในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           ของเล่นเป็นอุปกรณ์สำหรับให้...

  Read more...
 • เห็นขี้ดีกว่าไส้(เดือน) แนวคิดสะเต็มศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอัมพวา

  วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัว การให้เด็กได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะเมื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับวิชาที่เรียนในห้องเรียน อย่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผนวกกับวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา ก็ยิ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง แต่ก่อนอื่นครูเองควรเข้าใจในหลักการนี้อย่างชัดเจนก่...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์