สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาใช้สะเต็มศึกษา ค้นหาคำตอบ เหตุใดใบหูกวางผลิตาเร็วขึ้น ?

  วันจันทร์, 23 มิถุนายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ต้นหูกวางในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เคยผลิตาใบในปลายเดือนมกราคม มีการผลิตาเร็วขึ้นในเดือนธันวาคม นายสิริภูมิ บุญนำมา นางสาวณัฏฐภรณ์ ศรีทิพยวรรณ      นางสาววิณัฏชรินทร์ เกตุพันธ์ ชั้น ม.4 และ ม. 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อช่วงเวลาในผลิตาใบ และการเปลี่ยนสีใบ และขนาดใบของต้นหูกวางหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้พวกเขาทำการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่...

  Read more...
 • “ปั้นข้าวจี่ ฝีมือหนู” เรื่องเล่าจากห้องเรียนคุณครูกษมาพร เข็มสันเทียะ

  วันพฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  วันนี้จะพาไปโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ชั้นเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนนี้ คุณครูกษมาพร เข็มสันเทียะ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการปฐมวัยแบบโครงงาน (Project-Based Learning) เรื่อง “ปั้นข้าวจี่ ฝีมือหนู” เพื่อให้นักเรียนอนุบาลสามารถเข้าใจ รู้จัก และรับรู้เรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว แบบสะเต็มศึกษา           ครูกษมาพร เล่าว่า ภาคอีสานในแต่ละฤดู เดือน จะมีพิธีปฏิบัติ...

  Read more...
 • เด็ก ๆ อนุบาลสนุกกับ “สะเต็มศึกษา” ผ่านโครงงานปฐมวัย

  วันอังคาร, 17 มิถุนายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

   จากกระแสความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวดเร็วผนวกกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมและสภาพแวดล้อมทำให้ผู้คนต้องการปรับตัว เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง มีคุณภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ได้ส่งผลต่อกระบวนการด้านการศึกษา ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน ไปตามกระแสสังคม           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะองค์กรหลักของชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้จัด...

  Read more...
 • ท้าทายความคิด กับวิทยาศาสตร์ในสวนสนุก

  วันพุธ, 14 พฤษภาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

            เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนสนุก กันมาบ้างแล้ว และถ้าให้พูดถึงสวนสนุกคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแต่ความสนุกสนาน เสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ แต่สวนสนุกในแบบของ นักเรียนทุน พสวท.นั้นแตกต่างออกไป พวกเขาต่างให้ความสนใจกับวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในเครื่องเล่นนานาชนิด นับเป็นความสนุกสนาน ท้าทาย ในแบบที่แตกต่าง  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒน...

  Read more...
 • เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมถิ่นเกิดแหลมแสมสาร กับผลงาน “ศึกษาแพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นแหลมแสมสาร” ชนะเลิศงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จาก สสวท.

  วันศุกร์, 25 เมษายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  แพลงก์ตอนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยในน้ำและสามารถสังเคราะห์แสงได้ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร เป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งหลาย ช่วยเพิ่มปริมาณแกสออกซิเจนในน้ำ ช่วยกำจัดสารพิษ เช่น แอมโมเนีย และยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ          แพลงก์ตอนพืชสามารถพบได้มากในบริเวณที่น้ำทะเลมีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสม มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพภูมิประเทศท...

  Read more...
 • สนุกกับของเล่นวิทย์ เสริมสร้างความคิดทางวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร, 22 เมษายน 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

                      จะดีแค่ไหน เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์มารวมอยู่กับของเล่น ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังเป็นสิ่งที่เด็กๆให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ                    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้กับวิทยากรแกนนำท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยในการประชุมฯ ก...

  Read more...
 • “ดินสอพอง” สนุกระดับตำนานสงกรานต์ บนฐานวิทยาศาสตร์

  วันอังคาร, 08 เมษายน 2557
  (4 votes)
  Add to favourites

            ในช่วงหน้าร้อนนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อให้หายและคลายร้อน ?สำหรับการคลายร้อนจะมีวิธีการต่างๆ สารพัด ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ ทาแป้งเย็น เปิดพัดลม การใส่เสื้อผ้าบางๆ หรือแม้กระทั่งอาหารการกิน คือ การทานข้าวแช่ ไอศครีม น้ำแข็งไส ส่วนผลไม้ที่คลายร้อนที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือแตงโม หรือตามแบบอย่างวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ส่วนตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science : S) จากธรรม...

  Read more...
 • การสำรวจและการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์ผู้รู้(ทูตสะเต็ม) เล่าสู่ครูไทย...

  วันพุธ, 09 เมษายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน ในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้น จริงๆ แล้วมีที่มาอย่างไร กระบวนการต่างๆ ก่อนจะมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เราใช้เติมยวดยานขับขี่กันทั่วท้องถนนนั้น มาจากที่ไหนกันแน่......            เพราะเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานความรู้เรื่องเชื้อเพลิง ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรรู้ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ที่จะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงที่จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ต่...

  Read more...
 • ผลงานเยาวชนเด่นเมืองเชียงราย “ลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา”

  วันศุกร์, 04 เมษายน 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

  เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จ.เชียงราย มีโรงงานกระดาษสาตั้งอยู่ ซึ่งได้ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในชุมชนยังมีถนนลูกรังที่มักจะเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเมื่อมีการสัญจรไปมา                         ด้วยเหตุนี้ นายสุเมธ จันทร์สุคนธ์ นายจิตรภาณุ จันมะโน และนางสาวกิตติยา ปงรังษี นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห...

  Read more...
 • “ มัตตัญญู ” เด็กเก่งคณิต พิชิตเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท.

  วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

            โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กั...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์