สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • ระบบส่งน้ำขึ้นที่สูง ผ่านกระบวนการออกแบบตามการศึกษาแบบ “สะเต็มศึกษา” สู่ชุมชนชาวดอย ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรรม

  วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

    “สะเต็มศึกษา” ศาสตร์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัว ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้ได้จากการทำงานและการใช้ชีวิตจริง เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (สสวท.) ครบรอบ 42 ปี สสวท. ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education Mini Contest 2014) ซึ่งจัดขึ้นในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มแห่งชาติ (Nationa...

  Read more...
 • สะเต็มศึกษา ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร " ผันน้ำขึ้นที่สูง มุ่งยืดอายุผักเก็บไว้ได้นาน

  วันอังคาร, 28 มกราคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  เมื่อแหล่งน้ำ ที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย อยู่ห่างไกลกัน แถมแหล่งน้ำยังอยู่ต่ำกว่าที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร จะนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร พืชผักที่ปลูกไว้ ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ จะเก็บอย่างไรให้ได้นาน ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเกษตรบนพื้นที่ป่าเขา แต่จะเริ่มอย่างไรดี…..           เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นโอกาสที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน...

  Read more...
 • ของเล่นวิทยาศาสตร์แสนสนุก กับ สสวท.

  วันจันทร์, 06 มกราคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  จักจั่นของเล่น สาวน้อยนักกายกรรม เครื่องร่อนของเล่น รถของเล่นพลังงานไฟฟ้า ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก โปรโตบอร์ด รถเครนไฟฟ้าของเล่น เป็นของเล่นอย่างง่าย ที่แฝงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ชวนคุณครูและน้อง ๆ มาเรียนรู้กันในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           ของเล่นเป็นอุปกรณ์สำหรับให้...

  Read more...
 • เห็นขี้ดีกว่าไส้(เดือน) แนวคิดสะเต็มศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอัมพวา

  วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัว การให้เด็กได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ฝึกคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะเมื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับวิชาที่เรียนในห้องเรียน อย่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผนวกกับวิศวกรรมศาสตร์ ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา ก็ยิ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง แต่ก่อนอื่นครูเองควรเข้าใจในหลักการนี้อย่างชัดเจนก่...

  Read more...
 • วัยซนเมืองเลยกับกิจกรรมวิทย์แสนสนุก สสวท. ยกกิจกรรมและเวิร์คชอปจัดเต็มในคาราวานวิทยาศาสตร์

  วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  “วิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่ เราสอนเราเรียนกันได้ทุกวัน”   ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ เพราะวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเรา  วันนี้พาตามไปดูเด็ก ๆ เยาวชนจังหวัดเลย  สนุกกับวิทยาศาสตร์แบบเต็มอิ่มกัน           เมื่อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2556 นี้เอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ยกขบวนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกมากมาย พร้อมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางไปร่วม...

  Read more...
 • ของดีอัมพวา ต่อยอดมูลค่าด้วยสะเต็ม

  วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

  ของดีมีคุณค่าในท้องถิ่นมีอยู่ทั่วไทย สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ ของกิน ของใช้ การนำสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งาน เพิ่มมูลค่าทางการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น           อัมพวา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ มีการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ของคนในชุมชน  การนำองค์ความรู้ทางสะเต็ม (STEM) มาใช้ต่...

  Read more...
 • กระทรวงพลังงาน – สสวท. ผลักดันพลังงานสู่ชั้นเรียนวิทย์ สะเต็มศึกษา (STEM Education) กับพลังงาน

  วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ แหล่งพลังงานลดน้อยลง จำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานอื่นๆ ทดแทน การให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤติพลังงานที่จะมาถึงในอนาคต จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความเข้าใจถ่องแท้ มีการคิดวิเคราะห์ ที่จะเลือกใช้ได้ถูกต้อง และแก้ปัญหาได้           ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (...

  Read more...
 • ดูสนุกได้ความรู้คู่ความบันเทิงกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ “เด็กๆ อยุธยา กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน”

  วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาค 15 ศูนย์ทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556 ซึ่งเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินการจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา และในป...

  Read more...
 • “พลังงานแสงอาทิตย์” อีกทางเลือกหนึ่ง พลังงานทดแทนแห่งอนาคต

  วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

  ไฟฟ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว หากวันใดเราขาดไฟฟ้า ชีวิตเราก็คงจะไม่สะดวกสบายดังที่เคยเป็น เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้ ที่มีแนวโน้มว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนย่อมมากขึ้น นั่นหมายถึงความต้องการด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้การมองหาทางออกด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จึงเกิดขึ้น แต่โ...

  Read more...
 • สร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานสู่เยาวชน ผ่านชั้นเรียนวิทย์ ตามแนว STEM

  วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) หมายถึง ความเข้าใจในธรรมชาติและบทบาทของพลังงานในจักรวาลและชีวิตของเรา นำไปสู่การใช้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน เป็นประเด็นที่ได้หน่วยงานด้านพลังงานทั้งประเทศไทย ระดับอาเซียน แม้กระทั่งระดับโลก ได้กล่าวถึงและให้ความสำคัญพลังงานนั้นอยู่ใกล้ตัวเรา และมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต นอกจากนั้นยังเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และ...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์