สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความประชาสัมพันธ์

 • เยาวชนคนเก่งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท. “ปั้น – โกโก้ เด็กเก่งคณิต วิทย์”

  วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

   ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากทุกภูมิภาคของประเทศจะมีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง สสวท. ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล สำหรับเยาวชนในโครงการ ฯ ประจำปี 2555 ไปเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เด็กชายดุษฎี ทองคำ (ปั้...

  Read more...
 • โลกของเราดำเนินอยู่ได้อย่างไร ? เด็กปฐมวัยไขคำตอบในวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556

  วันพุธ, 26 มิถุนายน 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  วันนี้ เด็ก ๆ อนุบาลจากหลากโรงเรียน หลายจังหวัดในภาคใต้ รวมทั้งครูและผู้ปกครอง ต่างก็มารวมตัวกันที่หาดทรายแก้ว ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ในงาน“วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556” (Little Scientists’ Day 2013) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์กรเครือข่ายต่างๆ สสวท. ได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต...

  Read more...
 • การแก้ปัญหาภาษาไทยในโปรแกรม Stellarium

  วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  โดย พงศธร กิจเวช (อัฐ) ผู้อำนวยการสถานีหางดง เชียงใหม่ โปรแกรม Stellarium เป็นโปรแกรมท้องฟ้าจำลอง 3 มิติ มีประโยชน์มากสำหรับการดูดาว การศึกษาดาราศาสตร์ ใช้งานง่าย สามารถแสดงชื่อดาวและเมนูต่าง ๆ เป็นภาษาไทย และที่สำคัญคือฟรี ดาวน์โหลดได้ที่ www.stellarium.org ตอนติดตั้งโปรแกรมจะกำหนดภาษาตาม Windows หากเราตั้งค่า Formats ของ Windows เป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมก็จะเลือกให้เป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติ หา...

  Read more...
 • จรวดลมมหาสนุก ในค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ ค่ายแห่งความสุขของวัยซนหัวใจรักวิทย์ - คณิต

  วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2556
  (2 votes)
  Add to favourites

  วันนี้ขอพาไปเลียบเลาะค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3 ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยจัดขึ้นที่ อพวช. จังหวัดปทุมธานี เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา          ค่ายนี้มีนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป .3 ของโครงการดังกล่าว เข้าร่...

  Read more...
 • เยาวชนคนเก่งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ สสวท. “ภัทร – ปากะญอ เด็กเก่งคณิต วิทย์”

  วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2556
  (1 vote)
  Add to favourites

  ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากทุกภูมิภาคของประเทศจะมีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง สสวท. ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล สำหรับเยาวชนในโครงการ ฯ ประจำปี 2555 ไปเมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เด็กชายณภัทร สมิทธิกร ...

  Read more...
 • ผลงานคณิตศาสตร์ ลวดลายสวยด้วยไซคลอยด์ของเด็กเด็ดๆ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

  วันพฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  โครงงานคณิตศาสตร์ “ลวดลายสวยด้วยไซคลอยด์” ผลงานของนายณัฐรงค์ แสนวรางกุล นางสาวภิรญา จิตติเจริญเดช และนายณัฐสิทธิ์ วราวิกสิตปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณครูชัชรีย์ อินประโคน และคุณครูอัมพร ชำนิจ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งโครงงานนี้เพิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ไปเมื่อต้นปี 2556           ผลงานนี้เป็นการ...

  Read more...
 • สื่อการสอนฟิสิกส์จากเซิร์นสู่เด็กไทย

  วันจันทร์, 22 เมษายน 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  สื่อการสอนฟิสิกส์จากเซิร์นสู่เด็กไทย ครูสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ. อุบลราชธานี      ประเทศไทยได้ดำเนินตามโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านฟิสิกส์ให้แก่เด็ก เยาวชน ครู และนักวิจัยไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเซิร์นนั้นมีบทบาทห...

  Read more...
 • เรื่องไม่เล็กของเด็กชายขอบ กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ

  วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  บนผืนดินถิ่นทุรกันดารตามแนวรอยต่อพรมแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ยังมีเด็กเยาวชนชายขอบจำนวนมากที่รอคอยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อคืนโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยก้าวข้ามผ่านมิติที่แตกต่างทางภาษา ชาติพันธุ์ ระยะทางที่ห่างไกล และความเหลื่อมล้ำใด ๆ        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ริเริ่ม “โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย” มาตั...

  Read more...
 • “งาน วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8” สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทย์รุ่นใหม่ เกิดพลังเปลี่ยนสังคม

  วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 8 ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2556  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 8 นี้ จัดภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์”  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...

  Read more...
 • จุดประกายเด็กคิดนอกกรอบ ....สนุกคิดกับของเล่นวิทย์ เรียนสนุก นั่งลุกสบาย ได้ความรู้

  วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556
  (0 votes)
  Add to favourites

  ของเล่นนั้น อยู่คู่กับเด็กทุกคน ทั้งของเล่นพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล และของเล่นวิทยาศาสตร์ ที่สามารถกระตุ้นและจุดประกายความสนใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆ ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เก็บตกจาก “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 21” (วทร.21) จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ บทความประชาสัมพันธ์ บทความประชาสัมพันธ์