สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • STEM Workshop
 • SFF13
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • Banner SMT PD
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ร่วม กับ OECD ดำเนินโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมิ...
  พบกับ นิตยสาร สสวท. ฉบับใหม่ ฉบับที่ 208 กันยายน - ตุลาคม 2560 ได้แล้ววันนี้ ติดตามอ่านเนื้อหาสาระทั้งหมดได้ที่ http://emagazine.ipst.ac.th/208/
  ขอเชิญน้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับชั้น ม. 3 และไม่เกิน ม. 5 เข้าร่วมสมัครเพื่อ สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 เปิดรับสมัครตั้...
  สสวท. ขอเชิญน้องนักเรียนผู้สนใจ เข้า สมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 พฤ...
  ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ (OTIMS
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet สำหรับห้องประชุม จำนวน 35 เครื่อง
  ประกาศราคากลางงานซื้อชุดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เครือข่าย
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ (OTIMS)
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศ...
  สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก