สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวณัฐวรรยา ขำพิมพ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอทำสัญญาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร นางฐิตาภา ขำเลิศ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ...

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก