สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • TeachePD
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • Focus
 • SciMath
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559
  จ้างจัดทำนิตยสาร สสวท. ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และประเภทสื่อดิจิทัลพร้อมจัดส่ง ปีงบประมาณ 2560 รับเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 - 12 ตุลาคม 2559 เปิดซองสอบราคาวันที่ 13 ตุลาคม 2559 1. ประกาศส...
  ประกาศจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน เอกสารจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน ขอบเขตและรายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ราคากลาง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559
  ผลการสอบราคาซื้อสิทธิการใช้งาน software จำนวน 2 รายการ
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก