สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • ประชุมวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)

  วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (Conference for Thailand Education Future (CTEF)” ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Changing Learning Paradigm) ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำน...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.