สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. แถลงข่าวโปรโมทช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านโครงการ ‘Beyond textbook เรียนสนุก e-book so cool’

  วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดงานแถลงข่าว “Beyond Textbook เรียนสนุก e-book so cool!” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ  โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21  โดย สสวท. มีสื่อดิจิทัลจำนวนมากให้บริการ     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และม...

  Read more...
 • สสวท. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ

  วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2558
  (1 vote)
  Add to favourites

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst....

  Read more...
 • แถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่าย Asian Science Camp 2015

  วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ประเทศไทยจะจัดงาน Asian Science Camp 2015          เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (มูลนิธิ ส...

  Read more...
 • สสวท. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

  วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2558
  (1 vote)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ได้แก่ 1. พนักงานกลุ่มวิชาการ     นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและปฐมวัย                            จำนวน 3 อัตรา    นักวิชาการสาขาฟิสิกส์                                                              ...

  Read more...
 • สสวท. - Henkel Thailand ลงนามความร่วมมือโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาฑูตสะเต็ม

  วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาฑูต สะเต็มระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Henkel Thailand Ltd., ณ ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พ้อยส์ เทอร์มินอล 21 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย Dr.Tim Petzinna ประ...

  Read more...
 • กิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 จัดขึ้น 4 ภาคในเดือนสิงหาคมนี้

  วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมทั้ง ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.   ดร. สามารถ  รอดสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  นายบุญ...

  Read more...
 • สสวท. รับสมัครนักเรียน ม. 4 รับทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย เพิ่มเติม 67 ทุน

  วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน ศูนย์ พสวท. แต่ละภูมิภาค จำนวน 67 ทุน ประกอบด้วยโรงเรีย...

  Read more...
 • รวมพลังขับเคลื่อนนักวิทย์รุ่นใหม่ ในงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

  วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558) เวลา 9.00 – 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 10 พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษ ณ ห้องทวี ญานสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญานสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ            ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ถือเป็นรากฐานในก...

  Read more...
 • พบนักบินอวกาศหญิงคนแรกของไทยและแนะแนวศึกษาต่างประเทศ ในงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

  วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดย สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ...

  Read more...
 • พิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนประเทศไทยและนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ

  วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนประเทศไทย และนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือก ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.