สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • รมช. ศธ. แถลงข่าวเตรียมพร้อมรับมือ PISA 2015

  วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) จะให้การแถลงข่าว “เตรียมพร้อมรับมือ PISA 2015 ด้วยระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับผลการประเมิน PISA กับคุณภาพการศึกษาและภาพลักษณ์ของประเท...

  Read more...
 • งาน วทร. 22 เผยแผน 5 ปีสะเต็มศึกษาไทยที่ทุกคนทำได้

  วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สสวท. และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติสำหรับครู อาจารย์ แ...

  Read more...
 • รมช. ศธ. กฤษณพงศ์ กีรติกร บรรยายในงาน วทร. 22

  วันจันทร์, 02 มีนาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ สสวท. จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแลกเปลี...

  Read more...
 • ประกาศผลการคัดเลือกในการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

  วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการคัดเลือกในการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

  Read more...
 • ประชาพิจารณ์การประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  วันจันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

  Read more...
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน TOR โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR)

  วันพุธ, 25 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน TOR โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (e-HR) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. 1-2ภาคผนวก ข. 1-2 ภาคผนวก ข. 3 ภาคผนวก ข. 4 ภาคผนวก ข. 5 ภาคผนวก ข. 6-7 ภาคผนวก ข. 8 ภาคผนวก ข. 9-10 ภาคผนวก ข. 11-14

  Read more...
 • ประกาศซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ

  วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

  Read more...
 • แถลงข่าวเตรียมพร้อมรับมือ PISA 2015

  วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร) จะให้การแถลงข่าว “เตรียมพร้อมรับมือ PISA 2015 ด้วยระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับผลการประเมิน PISA กับคุณภาพการศึกษาและภาพลักษณ์ของประเทศไทย นโ...

  Read more...
 • สสวท. เชิญครูร่วมงาน วทร. 22

  วันศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ สสวท. จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://econference.sut.ac.th/scimath22 ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีสำ...

  Read more...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้งต้นเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

  วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้งต้นเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.