สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)

  วันจันทร์, 25 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)

  Read more...
 • ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  วันพุธ, 27 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  รับเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1.2 เอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1.3 รายละเอียดขอบเขตของงาน 1.4 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

  Read more...
 • ผลการสอบราคาจ้างทำวัสดุเก็บสำรองข้ออมูล (Card USB Flash Drive) จำนวน 7,000 ชิ้น

  วันอังคาร, 26 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการสอบราคาจ้างทำวัสดุเก็บสำรองข้อมูล (Card USB Flash Drive) จำนวน 7,000 ชิ้น ผลการสอบราคาจ้างทำวัสดุเก็บสำรองข้อมูล (Card USB Flash Drive) จำนวน 7,000 ชิ้น

  Read more...
 • ผลการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการททรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  วันจันทร์, 25 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  Read more...
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. ม. ปลาย “ฝึกน้องนักวิทย์ นั่งคิดบนดอย”

  วันจันทร์, 18 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 “ฝึกน้องนักวิทย์ นั่งคิดบนดอย” ระหว่างวันที่ 21 – 29 เมษายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และโฮมสเตย์บ้านสวยบนดอยสูง อุทยานแห่งช...

  Read more...
 • สสวท. เปิดเว็บไซต์ให้มาลองทำข้อสอบ PISA กันได้ฟรี ๆ ที่ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th

  วันอังคาร, 05 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

             นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า  สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกันพัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ” เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA และข้อสอบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ  ได้ฝึกฝนการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์  และช่วยส...

  Read more...
 • สสวท. ชวนอ่านนิตยสารฉบับออนไลน์

  วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

             นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า  นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดย สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ สสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่...

  Read more...
 • โฟกัสประเด็นจากการวัดผล PISA

  วันศุกร์, 08 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

             นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำเว็บไซต์ PISA THAILAND เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยได้มีการจัดทำบทความวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากการประเมินผลดังกล่าว เช่น การเรียนซ้ำชั้นทำให้การเรียนรู้ด...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

  วันศุกร์, 01 เมษายน 2559
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกาศสอบราคาซื้อ ขอบเขตและรายละเอียดงาน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เอกสารสอบราคา 22/2559

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.