สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • NASA บรรยาย เรื่อง Space Exploration

  วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท. ได้รับการประสานงานจาก สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย หรือ National Aeronautics and Space Administration (NASA) และ โครงการ GLOBE สหรัฐอเมริกา เรื่องการเดินทางมาประเทศไทยของ Maj. Gen. Charles Frank Bolden, Jr. NASA Administrator เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจุดปร...

  Read more...
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ 6 เทศบาล ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันพุธ, 26 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

             นางดวงสมร คล่องสารา (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ 6 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ โรงแรมวิน...

  Read more...
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 29

  วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2558
  (1 vote)
  Add to favourites

            ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประ...

  Read more...
 • ชมฟรี ! งาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคใต้

  วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558
  (1 vote)
  Add to favourites

             ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดงาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคใต้ ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดย วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 10.00 น. จะมีพิธีเปิด พิธีมอบถ้วยพระราชทานผลงานด้าน...

  Read more...
 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ ๒๙

  วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2558
  (1 vote)
  Add to favourites

            ด้วย สสวท. ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’...

  Read more...
 • สสวท. จับมือเทศบาล และ อบจ. หลายแห่ง ใช้สะเต็มศึกษายกระดับคุณภาพการเรียนรู้

  วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

           ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครนครราชสีมา และ อบจ. มหาสารคาม เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และสังกัดองค์การบริหาร...

  Read more...
 • สสวท. เชิญชวนใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

  วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าเนื่องจากประเทศไทยจะจัดสอบ PISA 2015 ในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยจะเปลี่ยนจากการทำข้อสอบในเล่มแบบทดสอบ เป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จึงขอให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าไปทดลองใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบและได้ฝึกฝ...

  Read more...
 • สสวท. เชิญชวนใช้ e-books ฟรี !

  วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง e-books วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศ...

  Read more...
 • ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Software จำนวน 2 รายการ

  วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการสอบราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Software จำนวน 2 รายการ

  Read more...
 • สสวท. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ฯ

  วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

         ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.a...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.