สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • พิธีลงนามความร่วมมือ สสวท. - สสร. จัดทำศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)

  วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก สสร. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ โดยรวบรวมสื่อการ...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาซื้อ Software สำหรับใช้ในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายจำนวน 2 รายการ

  วันพุธ, 02 เมษายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ประกาศสอบราคาซื้อ Software สำหรับใช้ในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายจำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ Software สำหรับใช้ในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายจำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ Software สำหรับใช้ในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายจำนวน 2 รายการ(ต่อ) ขอบเขตและรายละเอียดงาน

  Read more...
 • สสวท. นำเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน

  วันศุกร์, 28 มีนาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดการประชุมนำเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ ห้องแกลเลอเรีย ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่จัดภายในงาน อาทิ พิธีเปิด โดย Mr. W. Patrick Murphy, Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy Bangkok เป็นประธาน พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศนี...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 8 เครื่อง

  วันศุกร์, 28 มีนาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 8 เครื่อง เอกสารสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 8 เครื่อง รายละเอียดและขอบเขตงาน

  Read more...
 • สสวท. จับมือเขตพื้นที่การศึกษา ขยายผลใช้หลักสูตรเพิ่มเติม วิทย์. ม.ต้น

  วันพฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2557
  (4 votes)
  Add to favourites

  นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 รายวิชา ได้แก่ เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์กับความงาม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ และสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนในรายวิ...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน 9 รายการ

  วันพฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2557
  (4 votes)
  Add to favourites

  รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน 9 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน 9 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน 9 รายการ (ต่อ) ข้อกำหนดและขอบเขตงาน

  Read more...
 • พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

  วันพุธ, 19 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

  นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี...

  Read more...
 • ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน

  วันพุธ, 19 มีนาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ด้วย สสวท. โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก ได้ดำเนินโครงการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดินรวมทั้งสิ่งมีชีวิต) ในลักษณะข...

  Read more...
 • การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″

  วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

   นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งข่าวว่า ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สสวท. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จะจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย  “TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2014″  ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 มีนาคม  2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อ...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.