สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. เชิญสมัครเข้าร่วมงาน ISMTEC2014

  วันเสาร์, 27 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  สะเต็มศึกษา (STEM Education) กำลังเป็นเรื่องที่วงการศึกษาทั่วโลกกำลังพูดถึง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมวิชาการ        The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2014) ในหัวข้อ “Strategies for Implementing STEM Education in Schools” ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครดูรายละเอียดเพิ่มเติมที...

  Read more...
 • กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน พ.ร.บ. เฉพาะ

  วันเสาร์, 27 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 1...

  Read more...
 • โค้งสุดท้ายรับสมัครทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึง ป. เอก

  วันเสาร์, 27 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท...

  Read more...
 • สสวท. ร่วมมือ McGraw-Hill Education พัฒนาหนังสือเรียนสะเต็มศึกษาฉบับภาษาไทย สร้างศักยภาพการเรียนรู้

  วันจันทร์, 22 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับ McGraw-Hill Education ลงนามความร่วมมือโครงการ IPST– McGraw-Hill for STEM Education เพื่อพัฒนาหนังสือเรียนสะเต็มศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฉบับภาษาไทย วิทยากรแกนนำ และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) วิศวกรรม (Engineerin...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน

  วันศุกร์, 19 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน เอกสารสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.6 (1)

  Read more...
 • ประชุมวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)

  วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (Conference for Thailand Education Future (CTEF)” ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การเรียนรู้ (Changing Learning Paradigm) ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำน...

  Read more...
 • ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องฉาย LCD Projector

  วันอังคาร, 09 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการสอบราคาซื้อเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 13 เครื่อง

  Read more...
 • ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบจัดการและควบคุมการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ

  วันอังคาร, 09 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการสอบราคาซื้อระบบจัดการและควบคุมการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ายที่ให้บริการ จำนวน 1 ระบบ

  Read more...
 • พิธีลงนามความร่วมมือ สสวท. กับ McGraw-Hill Education พัฒนาสะเต็มศึกษา

  วันจันทร์, 08 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าจะมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ IPST – McGraw-Hill for STEM Education ระหว่าง สสวท.กับ McGraw-Hill Education เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำสะเต็มศึกษาและหนังสือเรียนสะเต็มศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พ้อยส์ เทอร์มินอล 21 ห้องสุขุมวิท 1 - 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

  Read more...
 • สสวท. ชวนตอบปัญหาชิงรางวัลในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2558

  วันเสาร์, 06 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 (IMO 2015) โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนุกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงวันแข่งขัน ผู้สนใจสามารถเข้าไปชิงรางวัลได้ที่ Facebook : Fun ...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.