สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

  วันพฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study; ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการจ...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน

  วันศุกร์, 19 กันยายน 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน เอกสารสอบราคาจ้างบริการตรวจและตัดข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.6 (1)

  Read more...
 • ประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  วันจันทร์, 27 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  เอกสารประกอบต่างๆดังนี้ - ประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด - เอกสารการคัดเลือกและเอกสารเเนบท้ายฯ - ข้อกำหนดขอบเขตงานและรายละเอียดสำหรับจ้างออกแบบฯ (TOR) - เอกสาร ผนวก ก1-2 - ผนวก ข-1 ข้อเสนอด้านเทคนิค (รอบคัดเลือก) - ผนวก ข-2รูปเล่มข้อเสนอด้านเทคนิค (รอบตัดสิน)  

  Read more...
 • สสวท. ชวนตอบปัญหาชิงรางวัลในโอกาสไทยเป็นเจ้าภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2558

  วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 (IMO 2015) โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนุกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงวันแข่งขัน ผู้สนใจสามารถเข้าไปชิงรางวัลได้ที่ Facebook : Fun ...

  Read more...
 • สสวท. เชิญสมัครเข้าร่วมงาน ISMTEC2014

  วันจันทร์, 20 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  สะเต็มศึกษา (STEM Education) กำลังเป็นเรื่องที่วงการศึกษาทั่วโลกกำลังพูดถึง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC2014) ในหัวข้อ “Strategies for Implementing STEM Education in Schools” ระหว่างวันที่  7 - 9  พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เ...

  Read more...
 • สสวท. สวทช. และ สพฐ. แถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมทั้งจัดค่ายส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ

  วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. สำนักงาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดแถลงข่าและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ  การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวล...

  Read more...
 • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ลูกจ้างโครงการ)

  วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ลูกจ้างโครงการ) ใบสมัครงาน

  Read more...
 • กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน พ.ร.บ. เฉพาะ

  วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 1...

  Read more...
 • สสวท. รับลูกจ้างโครงการผลิตรายการโทรทัศน์

  วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. มีความประสงค์จะรับลูกจ้างโครงการผลิตรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค โดยทำหน้าที่ในการผลิตรายการวีดิทัศน์ ด้านการตัดต่อ ถ่ายทำ กราฟิก และงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย อัตราเงินเดือน 17,000 บาท ต่อเดือนรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 ตุลาคม 2557          ...

  Read more...
 • ประกาศเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ

  วันพุธ, 15 ตุลาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศเอกสารสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการายการ ข้อกำหนดและคุณสมบัติ (TOR)

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.