สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. ชวนเพิ่มพูนความรู้กับแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

  วันศุกร์, 29 สิงหาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่มีศักยภาพสูง โดยรวมสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนมาให้คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้แบ่งปันและเข้าถึงการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบด้วย 6 ระบบหล...

  Read more...
 • สสวท. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ แกมมาโก้ ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เข้มแข็งกว้างขวาง

  วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมมือกันในโครงการ IPST - LEGO STEM Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาทั้งส่วนกลางและส่...

  Read more...
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ

  วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ

  Read more...
 • สสวท. ชวนเด็กไทยร่วมสอบโครงการทีเด็ด (TEDET)

  วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับ บริษัท เอดู พาร์ค จํากัด ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จัดให้มีโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) โครงการ TEDET กำหนดวันสอบระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ...

  Read more...
 • ประกาศผลผู้สอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น

  วันศุกร์, 15 สิงหาคม 2557
  (3 votes)
  Add to favourites

  รายชื่อผลผู้สอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น

  Read more...
 • สสวท. จัดเสวนา "ปฏิวัติการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21” ชูทางลัดพัฒนาทักษะคณิต-วิทย์ ป.2 - ม.3

  วันอังคาร, 19 สิงหาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับ บริษัท เอดู พาร์ค จํากัด ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ปฏิวัติการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21” โดยนําเสนอระบบคลังความรู้ Thailand Educational Development and Eval...

  Read more...
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 13 เครื่อง

  วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 13 เครื่อง เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 13 เครื่อง ลักษณะเฉพาะ(TOR)

  Read more...
 • สสวท. รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. ปั้นเยาวชนเป็นนักวิทยาศาสตร์

  วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
  (2 votes)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท...

  Read more...
 • ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องฉาย LCD Projector

  วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.