สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. เชิญชวนใช้ e-books ฟรี

  วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557
  (1 vote)
  Add to favourites

  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง e-books วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.