สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • สสวท. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ แกมมาโก้ ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เข้มแข็งกว้างขวาง

  วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมมือกันในโครงการ IPST - LEGO STEM Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาทั้งส่วนกลางและส่...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.