สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข่าวประกาศ สสวท.

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์จัดเก็บผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  Read more...
 • สสวท. ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชื่อมโยงสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

  วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สสวท. ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 1 โรงแรมแอมบาส  ซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และค...

  Read more...
 • ตามติดคณิตโอลิมปิกตอนที่ 1 (ชีวิตค่ายคณิตโอ)

  วันศุกร์, 10 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 4–16 กรกฏาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สสวท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ...

  Read more...
 • สสวท. เปิดเวทีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทย์ คณิต ระดับยอดเยี่ยม ในห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต ม.ปลาย

  วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับที่ยอดเยี่ยม ระดับปริญญาโททางการศึกษา สำหรับสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิ...

  Read more...
 • รับสมัครพี่เลี้ยงค่าย Asian Science Camp 2015

  วันพุธ, 08 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

            ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักเรียนจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน Asian Scie...

  Read more...
 • เชิญชมคลิป "รักษ์ทะเล ปลูกปะการัง เรียนรู้สิ่งแวดล้อม"

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ตามที่ สสวท. ร่วมมือกับฐานเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รักษ์ทะเล ปลูกปะการัง” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน สสวท. ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และบำรุงสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล และการเรียนรู้ถึงระบบนิเวศและความสำคัญของปะการัง เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล          สำหรับในเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกทั้งระบบ นั้น สสวท. เป็นหน่วยงานหลักของไทย ที่มีบทบาทในการดำเนินโครงการ GLOBE ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ...

  Read more...
 • เตรียมความพร้อมนักเรียนร่วมงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

  วันพุธ, 08 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. โดยสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สาขา พสวท. และ สควค.) จะจัดส่งตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Sciencetists : ICYS) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ...

  Read more...
 • ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธื์ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน 5 สิทธิ์

  วันอังคาร, 07 เมษายน 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  ผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธื์ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน 5 สิทธิ์

  Read more...
 • สสวท. เชิญสมัครอบรมการใช้โปรแกรม GSP

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558
  (0 votes)
  Add to favourites

  นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ จึงได้จัดซื้อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad Version 4.06 (GSP 4.06) เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ดำเนินการแปลโปรแกรมและคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนไ...

  Read more...
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวและประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท.