ข่าวประกาศ สสวท.

รับแบบสอบราคา จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 1.1 TOR 1.2 ประกาศสอบราคา จ้างประชาสัมพีนธ์ทางสื่อ Social Media 1.3 ราคากลาง 1....
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ
ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ร่างประกาศ 1.2 ร่างเอกสารประกวดราคา 1.3 ร่างขอบเขตของงาน 1.4 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)
รับเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1.2 เอกสารประกวดราคาเช่าครุภั...
อ่านทั้งหมด

บทความประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

สื่อการเรียนการสอน สสวท.

   

เว็บลิงค์ สสวท.

หน่วยงานภายนอก