สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสวท. เชิญชวนเด็กเก่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางพรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556  สามารถเข้าระบบการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th หรือ  www.ipst.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556  โดยรับสมัครสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์  ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา  
          ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในปีการศึกษา 2555  โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 3  มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.3  นักเรียนชั้น ป.4 - 6  มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6  และมีสัญชาติไทย
          ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ !!!!

Genius 010856 

 

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. สสวท. เชิญชวนเด็กเก่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์