สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • Banner SMT PD
 • โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
 • World Didac 2018
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย กำหนดการดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตงาน ราคากลาง

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก