• PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • STEM for Life
 • Focus
 • Slide 5906
 • Slide 95
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
 • BannerStemIpst
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  รับแบบสอบราคา จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 1.1 TOR 1.2 ประกาศสอบราคา จ้างประชาสัมพีนธ์ทางสื่อ Social Media 1.3 ราคากลาง 1....
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ
  ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ร่างประกาศ 1.2 ร่างเอกสารประกวดราคา 1.3 ร่างขอบเขตของงาน 1.4 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)
  รับเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 1.1 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 1.2 เอกสารประกวดราคาเช่าครุภั...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก