สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสวท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน สควค. Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 18 พ.ย. 56 ถึง 6 ม.ค. 57

ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://www.dpstcenter.org/psmt/

Poster Psmt 2013

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. สสวท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน สควค. Premium) ประจำปีการศึกษา 2557 18 พ.ย. 56 ถึง 6 ม.ค. 57