สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • Banner SMT PD
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เพิ่มเติมห้องสตูดิโอ สสวท.
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากการชำรุดเสียหายของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Help Desk)
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มี ...
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครร่วมกิจกรรมในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเ ...
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
  NARIT เชิญชวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ​ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่นักเรียนทั่วประเทศ ในโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัด เปิ ...
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบ ...
  ผู้ชนะงานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)
  ราคากลางงานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2)
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก