สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • BannerStemIpst
 • PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • STEM for Life
 • Focus
 • Slide 5906
 • Slide 95
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
 • ATCM 2016
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ผลผู้สอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น
  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อกล้องวีดิทัศน์ สำหรับ Studio พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 25...
  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อกล้องวีดิทัศน์ สำหรับ Studio พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติม จำนวน 1 ชุด เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 25...
  ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ...
  ประกาศ ยกเลิกซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก