สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยั่งยืน" วันที่ 27-30 กันยายน 2555 เวลา 08:30-16:30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาปฐมวัย สสวท. โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1230 (ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว) หรือ ต่อ 1231 (อ.อิทธิพงษ์ โลกุตรพล) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ earlychildhoodipst@gmail.com หรือ ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/earlychildhood/

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย ครั้งที่ 1