สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปี 2555

การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปี 2555


นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius โดย สสวท. ได้ขยายเวลาการรับสมัครสอบ และรับชำระเงินถึงวันที่ 10 กันยายน 2555  โดยรับสมัครสอบ 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์  ค่าสมัครสอบ 100 บาทต่อวิชา  ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในปีการศึกษา 2555  โดยนักเรียนชั้น ป.1 - 3  มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.3  นักเรียนชั้น ป.4 - 6  มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6  และมีสัญชาติไทย

โดยสามารถสมัครสอบแบบออนไลน์ ได้ 2 วิธี คือ

1. นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง

2. โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียน

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www3.ipst.ac.th/genius/ และขั้นตอนการสมัครได้ตามคู่มือดังนี้ คู่มือการสมัคร

หรือ ติดต่อสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปี 2555