สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • savekorat
 • coding
 • วทร. 24
 • อบรมโครงงานสะเต็มศึกษา
 • ผลการประเมิน PISA 2018
 • ผู้อำนวยการ สสวท. ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี​ พ.ศ. 2562
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
 • ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือเรียน สสวท.
 • การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 • หนังสือเรียนแนวคิดใหม่
 • SciMath
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine

  ข่าวประกาศ สสวท.

  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก