สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • BannerStemIpst
 • PISA Online Testing
 • STEM
 • Online Testing
 • STEM for Life
 • Focus
 • Slide 95
 • IPST e-magazine
 • IPST Digital Maths
 • ATCM 2016
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องตัดต่อวีดิทัศน์แบบ Digital พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  ประกาศสอบราคาซื้อสิทธิการใช้งาน Software จำนวน 2 รายการ รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เปิดซองสอบราคา วันที่ 22 สิงหาคม 2559 1.1 ประกาศสอบราคา 1.2เอกสารสอบราคา 1.3 รา...
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนังานเลขาธิการซีมีโอ(ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครได้แก่ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 35 – 55...
  สสวท. รับสมัครครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา คุณสมบัติ - มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี - อายุไม่เกิน 45 ปี - เป็นครู สควค. หร...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก