สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Recommend Print

สสสวท. ชวนครูสมัครอบรมสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 6

นางพรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า  สสวท. ขอเชิญชวนครูสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีเนื้อหาการอบรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ 3 ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา 2 พื้นที่และปริมาตร และเรขาคณิต (การสร้างแผนที่ ระยะทางที่สั้นที่สุด และทรงสามมิติ) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556 จำนวน 6 ครั้ง ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันที่  6 - 7 ก.ค. 2556   ณ  โรงแรมรอแยล เบญจา  กรุงเทพมหานคร ปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์  จังหวัดสงขลา ปิดรับสมัคร 5 ก.ค. 2556
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 - 28 ก.ค. 2556 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร ปิดรับสมัคร 16 ก.ค. 2556
ครั้งที่ 4 วันที่  3 - 4 ส.ค. 2556  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร 26 ก.ค. 2556
ครั้งที่ 5 วันที่  17 - 18 ส.ค. 2556 ณ  โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ปิดรับสมัคร 2 ส.ค. 2556
ครั้งที่ 6 วันที่  24 - 25 ส.ค. 2556  ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร์  จังหวัดอุบลราชธานี  ปิดรับสมัคร 9 ส.ค. 56
ครูคณิตศาสตร์ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่เว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.  http://genius.ipst.ac.th/  หรือสอบถามที่ Contact Center สสวท.  โทร. 0-2335-5222

คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวประกาศ ข่าวประกาศ สสวท. ข่าวประกาศ สสวท. สสสวท. ชวนครูสมัครอบรมสำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป. 6