สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • STEM Workshop
 • SFF13
 • หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ
 • IPST logo
 • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง
 • SciMath
 • STEM
 • STEM for Life
 • Banner SMT PD
 • PISA Online Testing
 • Online Testing
 • Focus
 • IPST e-magazine
   

  ข่าวประกาศ สสวท.

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ (OTIMS)
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศ...
  สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. ขอเชิญชวนครู นักเรียนและผู้สนใจส่งผลงานโปสการ์ดวันดินโลก (“World soil day” 5...
  ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. ประกาศ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง...
  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลที่ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครูโทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202, 3203
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโทรศัพท์ระบบ Contact Center
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโทรศัพท์ระบบ Contact Center
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จะจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร...
  จิสด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 (GEOINFOTECH 2018) ระหว่ างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บ...
  อ่านทั้งหมด

  บทความประชาสัมพันธ์

  อ่านทั้งหมด

  สื่อการเรียนการสอน สสวท.

     

  เว็บลิงค์ สสวท.

  หน่วยงานภายนอก