ใคร ๆ ก็เริ่มเป็นโปรแกรมเมอร์น้อยได้ด้วย Scratch

😸 Scratch 💻 โปรแกรมแบบบล็อก ที่เป็นตัวกลางเปลี่ยนคำสั่งของมนุษย์ เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ช่วยให้มนุษย์อย่างเรา ๆ สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเห็นภาพมากขึ้น

😼 Scratch ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย MIT มีรูปแบบโปรแกรมเป็นบล็อกคำสั่งวางเรียงต่อ ๆ กัน เพื่อฝึกทักษะการคิดเป็นลำดับขั้นตอน ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการควบคุมตัวละคร โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเอง

👦 ใคร ๆ ก็เริ่มเป็นโปรแกรมเมอร์น้อยได้ด้วย Scratch จาก 📘 หนังสือเรียนระดับประถมศึกษาของ สสวท. เพราะ Scratch ใช้งานได้ง่าย เน้นความเข้าใจพื้นฐานของการสั่งงานคอมพิวเตอร์ตามลำดับขั้นตอน มีกราฟิกสวยงามที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ เด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเกมอย่างง่าย แถมยังเห็นผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมที่เป็นรูปธรรมยิ่งทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องสนุกที่ใคร ๆ ก็ทำได้อีกด้วย

📖 อย่ารอช้า!!! เปิดหนังสือ สสวท. เขียนโปรแกรมด้วย Scratch ไปพร้อม ๆ กันใน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.4 (บทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก)
📥 ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ที่ https://scratch.mit.edu/download
🎮 ถ้ายังไม่พร้อมดาวน์โหลดโปรแกรม อยากจะซ้อมมือกันก่อน ก็สามารถลองเล่นกันได้ที่ https://scratch.mit.edu/projects/editor

ข้อมูลอ้างอิง
💙 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.4 บทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
💙 โครงการสอนออนไลน์ #Project14https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-cs/cs-p4b1-003