แนะนำการสอน

แนะนำการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่ายด้วยสื่อการเรียนรู้มาตรฐานจาก สสวท.

สสวท. ขอนำทุกคนสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) ด้วยตัวช่วยการจัดการเรียนการสอนสำหรับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ครบครัน ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด

ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ด้วยตัวช่วยการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้มาตรฐานจาก สสวท.

สอนอย่างมืออาชีพ

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ สสวท. ได้นำเสนอสื่อการสอนที่น่าสนใจแก่คุณครูทุกท่าน

ระบบอบรมครู
Project 14
SciMath.org
ปฏิบัติการวิทย์

#การสอน

escivocab

พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คำอธิบาย
Read More

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบข้อสอบ การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การอ่าน และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
Read More
ดูทั้งหมด

The Great Mathematicians

สื่อวิดีทัศน์ เปิดตำนานของเหล่านักคณิตศาสตร์นามก้องโลก ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลก เป็นโลกอย่างทุกวันนี้
Read More
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

AR Application

สื่อดิจิทัลเสมือนจริง สถาบันส่ […]
Read More
ดูทั้งหมด