สสวท. ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “การรู้ดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษา

สสวท. ขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเพื่อรับกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้ดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมไปสอนเสริมในรายวิชาวิทยาการคำนวณ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริม ชุมนุม หรือปรับใช้ตามความเหมาะสม

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ 20 กิจกรรม ฟรี โดยรับลิงก์เอกสารทางอีเมลภายใน 3 วันหลังสมัคร ) ผู้สนใจ สมัครที่ https://bit.ly/3mj4iUb