สสวท. ขอเชิญครูสมัครอบรมหลักสูตร “Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ”

สสวท.ขอเชิญครูสมัครอบรมหลักสูตร “Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย

การอบรมครูระดับประถมศึกษา เป็นการอบรม รุ่น 6 อบรมวันที่ 29-30 ม.ค. 65 สมัครที่ https://bit.ly/3FrTrPm

ในส่วนของการอบรมครูระดับมัธยมศึกษา เป็นการอบรม รุ่น 5 อบรมวันที่ 22-23 ม.ค. 65 สมัครที่ https://bit.ly/302PnoF

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ภายในวันที่ 10-13 มกราคม 2565