ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการ รวมทั้งให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันเกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 2. สอบทานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน เอกสารหลักฐาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบบบัญชี ระบบการเงิน ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตาม การทำงานของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ได้เสนอแนะให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 4. ริเริ่มและพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการปฏิบัติของการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
 5. ประสานงานการตรวจสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสถาบันในรอบปี และตอบบันทึกสอบถามการใช้จ่ายต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของ สสวท.

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1122, 1125

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมลเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า