ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ

ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ของ สสวท. บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนด้านการบริหารโครงการ และด้านบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายของ สสวท. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อสนับสนุนการกำหนดและปรับปรุงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 2. กำหนดแผนการดำเนินงานของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัด
 3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปแผนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
 4. จัดทำแผนงบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
 5. ประสานงานการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

งานติดตาม และประกันคุณภาพ

 1. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและหน่วยงานภายในตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 2. ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถาบันให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำรายงานเพื่อประเมินผลและตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบัน
 4. ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
 5. วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบัน
 6. ดำเนินการ ติดตาม และควบคุม เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
 7. ประสานงานการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โทรศัพท์ 0 2392 4021
ต่อ 1102 – 1107

โทรสาร
0 2381 0750

อีเมล
[email protected]เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า