วันเต่าโลก

วันเต่าโลก (23 พฤษภาคม ของทุกปี)

เต่า จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาดำรงชีวิตบนบกอย่างแท้จริง ไม่ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิตมากเท่ากับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แม้ว่าเต่าจะอายุยืน มีกระดองแข็งปกคลุม แต่เต่าก็เป็นสัตว์น่าสงสาร เต่าบางชนิดใกล้สูญพันธุ์เต็มที เช่น เต่าตนุ เต่ามะเฟือง

เต่ามะเฟืองมีกระดองที่รูปร่างคล้ายผลมะเฟือง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากสถิติการวางไข่ลดลงมากกว่า 95% ในช่วงเวลา 50 ปี และแหล่งวางไข่ได้รับการคุกคามจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ปัญหาที่ทำให้เต่าลดจำนวนลง เช่น อัตรารอดของลูกเต่าในธรรมชาติมีน้อยมาก ติดเครื่องมือประมง ชายหาดซึ่งเคยเป็นที่วางไข่ถูกทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างที่อยู่อาศัย ขยะทะเลโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่เต่าแยกไม่ออกว่าเป็นแมงกระพรุนหรือถุงพลาสติก กิจกรรมต่าง ๆ ในทะเล

ขอขอบคุณ
ภาพจาก www.upwell.org/leatherback
เนื้อหาจาก ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 6 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content