การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: นั่งเรือชมวาฬบรูด้าในอ่าวไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่รวบรวมสัตว์น้ำหลายชนิดให้เราได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะและพฤติกรรมบางพฤติกรรมของสัตว์ แต่คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในธรรมชาติ บทความนี้จะพาทุกคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วาฬบรูด้าในแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ่าวไทยของเรา

ChatGPT กับการวางแผนการจัดการเรียนรู้

ChatGPT เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่จำลองการสนทนากับผู้ใช้ ที่ได้รับการฝึกด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยให้สามารถตอบคำถามที่หลากหลาย และสามารถสร้า
การตอบสนองที่ต่อเนื่องเหมือนมนุษย์และตอบได้อย่างเหมาะสมตามบริบท

การตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์

การตั้งคำถามทีความสำคัญอย่างมากกับการได้มาซึ่งความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คำถามมีจุดเริ่มต้นจากความสงสัยใคร่รู้และนำไปสู่การสำรวจอย่างรอบคอบเพื่อตอบคำถามที่สงสัยของนักวิทยาศาสตร์โดยใช้ความรู้เดิมของตนและทำงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ

เรียนและเล่นได้ทุกที่ กับบอร์ดเกมออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Tabletopia

การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในปัจจุบัน ผู้สอนมีแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จำลอง การเล่นบอร์ดเกม (Board Games) หรือเกมกระดานร่วมกับการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เล่น สร้างชิ้นงานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะดึงดูดความสนใจแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกด้วย

Moon Tree เมื่อเมล็ดของพรรณไม้ ได้ไปโคจรรอบดวงจันทร์

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมการประชุม 2023 GLOBE Annual Meeting ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา การประชุมนี้เป็นการประชุมประจำปีของโครงการ GLOBE (GLOBE Program) และในการประชุมฯ ครั้งนี้มีหัวข้อบรรยายประกอบกับต้นไม้บนเวที สร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก โดยหัวข้อบรรยายคือ Moon Tree Foundation โดยคุณ Rosemary Roosa

ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกรานกับการเติมเต็มกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า “ชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน” กันมาแล้ว ซึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลข่าวสารที่รายงานจากหน่วยงานของรัฐและสื่อมวลชนในช่องทางต่าง ๆ อยู่เนือง ๆ ตัวอย่างที่พอจะคุ้นเคยกันทั่วไปตามหน้าสื่อ เช่น ผักตบชวา ปลาหมอคางดำ

1 2 31

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content