พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.9 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สสวท. ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในโอกาสนี้จึงขอนำเสนอพระบรมราโชวาท ที่พระองค์ท่านทรงเคยพระราชดำรัสไว้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นถ้อยคำที่ทรงแนะนำสั่งสอน ให้ทุก ๆ คน ได้รู้จักหน้าที่ของตน


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content