วันฟีโบนักชี (Fibonacci Day)

รู้หรือไม่?
วันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันฟีโบนักชี หรือ Fibonacci Day” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Leonardo Bonacci ผู้ค้นพบ “ลำดับฟีโบนักชี” ว่าแต่ลำดับที่ว่านี้คืออะไรกันนะ!!

ลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) คือ ลำดับ Fn ซึ่ง F1 = 1, F2 = 1 และ Fn = Fn−1 + Fn− 2 เมื่อ n ≥ 3 โดยเรียกแต่ละพจน์ของลำดับฟีโบนักชีว่า จำนวนฟีโบนักชี (Fibonacci number) ซึ่งได้แก่ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … จะเห็นว่าแต่ละพจน์ของลำดับฟีโบนักชี ได้จากผลบวกของสองพจน์ก่อนหน้า

และเนื่องจาก “วันที่ 23 พฤศจิกายน” เมื่อนำวันและเดือนมาเขียนในรูปแบบ 11/23 จะสังเกตได้ว่าตัวเลขในแต่ละหลักตรงกับ 4 พจน์แรกของลำดับฟีโบนักชี จึงได้กำหนดให้วันนี้ของทุกเป็นเป็นวันฟีโบนักชีนั่นเอง.เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลำดับฟีโบนักชีเป็นที่สนใจของคนทั่วไป เป็นเพราะมีการค้นพบความสอดคล้องอย่างลงตัวมากมายของลำดับนี้กับปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เช่น เกลียวตาสับปะรด เกลียวเกสรดอกทานตะวัน หรือเกลียวโคนต้นสน ซึ่งเมื่อนับจำนวนเกลียวเวียนซ้ายและเวียนขวาจะไม่เท่ากัน แต่กลับไปเหมือนจำนวนคู่หนึ่งที่อยู่ติดกันในลำดับฟีโบนักชี

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอีกมากมาย เช่น สัดส่วนในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานด้านดนตรี เปลือกหอยบางประเภท สัดส่วนของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์


เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่
https://facebook.com/watch/?v=187816579926173&_rdc=1&_rdr
https://www.scimath.org/art…/item/7458-2017-09-08-01-28-39
https://www.scimath.org/article…/item/7583-2-1-618

อ้างอิง:
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)