สร้างพลังบวกเพื่อการเรียนรู้คลังความรู้ SciMath

ธรรมดาของเหรียญย่อมมีสองด้าน ขึ้นกับการใช้งานด้านบวกหรือด้านลบ ถ้าหยอดกระปุกสะสมก็ได้เงินออม ถ้าใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยโดยไม่ตริตรองก็ได้ละลายทรัพย์ เช่นเดียวกันกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนต้องวิ่งไล่กวดให้ทันการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนายุคดิจิทัลจึงมีทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งเราก็สามารถเลือกนำด้านดีมาใช้ประโยชน์ได้

ด้านลบที่น่าเป็นห่วงของสังคมวันนี้หนีไม่พ้นประเด็นของอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาละวาดหนักสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไปทั่ว ข่าวลวง (Fake News) หรือข่าวเท็จลวงโลกสร้างความเสียหายให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งบางครั้งก็ถูกปั่นเอาไปเป็นอาวุธโจมตีคู่แข่งอย่างแยบยล

ประชากรคุณภาพในยุคนี้จึงต้องเสริมเกราะชีวิตด้วยการ คิด วิเคราะห์ สังเกต และศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้นั้นไม่ได้อยู่แค่ภายในรั้วโรงเรียน ทว่ามีอยู่รอบๆ ตัวรวมทั้งในแหล่งเรียนรู้ออนไลน์    

ระแวดระวังด้านร้ายแล้วคราวนี้มามอง “ด้านดี” กันบ้าง 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ได้นำมาซึ่งความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการของภาครัฐและเอกชน เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานทุกสาขาอาชีพ  การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การเงินการธนาคาร สาธารณสุข ฯลฯ         

เฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงความรู้ได้โดยไร้ขอบเขตขีดคั่น เป็นแหล่งข้อมูลขุมทรัพย์ทางปัญญาให้สืบค้นทุกวิชาได้สะดวกและกว้างขวาง

สำหรับแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่อยากแนะนำวันนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พามารู้จักกับ คลังความรู้ SciMath หรือhttps://www.scimath.org ขุมพลังปัญญาที่ให้น้อง ๆ นักเรียน ครู ประชาชนผู้สนใจ ใช้เพิ่มพูนทักษะความรู้

ที่นี่ไม่เพียงรวบรวมอีบุ๊กหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท.ครบทุกระดับชั้นรวมทั้งคู่มือครูวิชาดังกล่าวแล้ว ยังมีสื่อทันสมัยช่วยสร้างความเข้าใจเนื้อหาวิชาอีกหลากหลาย

อย่างเช่น วีดิทัศน์หรือคลิปสั้นเพิ่มความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน อธิบายเรื่องที่อาจซับซ้อนให้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำเสนอพร้อมภาพหรือแอนิเมชั่นเข้าใจง่าย กระชับ ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ และเสริมความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

บทความ โครงงาน คลิปสั้นอธิบายการทดลองที่คุณครูอาจไม่สะดวกในการจัดในชั้นเรียนเพราะติดขัดเกี่ยวกับสารเคมี หรืองบประมาณ เรื่องที่นักเรียนอาจไม่เคยมีทักษะประสบการณ์ตรงแต่ต้องอาศัยจินตนาการเท่านั้น นิทานส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วีดิทัศน์ดูเพลินกันทั้งครอบครัวกับเกร็ดประวัติของเหล่านักคณิตศาสตร์ชื่อก้องโลก

แอปพลิเคชันสร้างสรรค์ความรู้ดูไม่เบื่อ อาทิ วีดิทัศน์วัฏจักรการปรากฎของดวงดาว การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา อีบุ๊กเกมปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ปกครองก็ร่วมสนุกฝึกการให้เหตุผลท้าทายการคิดกับสมาชิกในบ้านได้  โปสเตอร์มัลติมีเดียหลากเรื่องชวนรู้ เช่น กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรของหิน เป็นต้น

คลังความรู้ SciMath สสวท. เข้าถึงได้ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาเพื่อสร้างพลังบวกให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่ารอรีคลิกไปที่ https://www.scimath.org


ส่งข้อความถึงเรา