อ่านฟรีดีต่อใจ นิตยสาร สสวท. ฉบับล่าสุด ผู้ช่วยครูวิทย์-คณิต คู่คิดเรียนรู้ออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนเพิ่มความรู้ออนไลน์ฟรีกับนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 231 พบกับผู้ช่วยชั้นดียุคนิวนอร์มัล “Project 14 สื่อนำร่องแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองในช่วง COVID-19”  หรือ การผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ แล้วคลิกอ่าน “ยอดมนุษย์วิตามิน นักสู้ผู้พิทักษ์ การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณสู่การออกแบบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” เรื่องน่ารู้ของ “อินโฟกราฟิก (Infographics) กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” จุดประกายห้องเรียนออนไลน์กับ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบออนไลน์ผ่านการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน” หรือ การสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ด้วย Desmos Classroom Activities  พลาดไม่ได้ “เศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) กับตัวอย่างงานวิจัยของเยาวชนไทยยุคใหม่” และ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  แล้วตบท้ายด้วย “เว็บช่วยสอน” คู่คิดครูทันยุค พบกับนิตยสาร สสวท.  ฉบับดิจิทัล สะดวกทุกที่ อ่านฟรีคลิกเลย https://emagazine.ipst.ac.th/231