รมช. กระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 หัวข้อ สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น

สสวท. จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดี สร้างภูมิรู้ต่อสู้โควิด-19

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย สสวท.  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์       เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 (Science Film Festival 2021) หัวข้อ สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better Health Through Better Understanding) จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรหลักร่วมจัด เทศกาลนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564  โดยมี นายฮันส์-อูลริคช์ ซืดเบ็ก อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย  ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สสวท. นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมจัดร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ เรื่อง “คนิตซ์เชอร์กับสุขภาพ” (Knietzsche and Health) และเรื่อง “คนิตซ์เชอร์กับความเศร้า” (Knietzsche and Grief)  ในพิธีเปิดเทศกาลด้วย

สำหรับหัวข้อของเทศกาลในปีนี้มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤตโรคระบาด ที่ทุกประเทศเผชิญร่วมกัน คือ “สุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น (Better  Health Through Better Understanding)” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพและจิตใจให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้  อีกทั้งเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่เรารักได้ในทุกสถานการณ์ 

ปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาชาติรวม 30 เรื่อง ฉายให้เยาวชนและผู้ชมทุกวัยได้รับชมฟรีประกอบด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชันหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  ภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

เฉพาะอย่างยิ่งได้เตรียมความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดยมีทางเลือกให้นักเรียนและผู้สนใจสามารถชมออนไลน์ได้โดยติดต่อยังศูนย์ฉายแล้วรับรหัสผ่านในการชมแบบออนไลน์เพื่อจัดให้นักเรียนได้ชมพร้อมกันที่โรงเรียน และประชาชนชมออนไลน์ที่บ้านได้สะดวก

สำหรับศูนย์ฉายภาพยนตร์ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกและติดต่อเพื่อชมภาพยนตร์ตามที่ต้องการ ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง  โรงเรียนในต่างจังหวัดสามารถจองชมได้ทั่วทุกภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค 17 แห่ง ได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 

นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ให้นักเรียนได้จากคลิปกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่เว็บไซต์ : https://sciencefilm.ipst.ac.th