คุณครูวิทยาการคำนวณอย่าพลาดอบรมฟรี หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานฯ ประกาศผล 10 – 13 ม.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยี (สสวท.) เชิญชวนครูสมัครอบรมฟรีหลักสูตร “Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” โดยอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย

โดยอบรมครูระดับประถมศึกษา รุ่น 6 วันที่ 29 – 30 มกราคม2565 สมัครที่ https://bit.ly/3FrTrPm

สำหรับการอบรมครูระดับมัธยมศึกษา รุ่น 5 อบรมวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 สมัครที่  https://bit.ly/302PnoF

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://m.facebook.com/oho.ipst ภายในวันที่ 10 – 13 มกราคม 2565 นี้


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content