สสวท. 50 ปี ชวนร่วมเติมเต็มคมคิด “การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปเติมเต็มความรู้กับกิจกรรมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี” ภายใต้แนวคิด “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” วันที่ 16 – 17 มกราคม 2565 พบกับการบรรยายพิเศษและเสวนามุมมองทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา10:30 – 12:00 น. พบกับบรรยายพิเศษ เรื่อง Redesigning Future Education โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.  เวลา 13:00 – 14.30 น. พบกับเสวนาวิชาการ เรื่อง อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า  เวลา14:30 – 16:00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ

 สำหรับวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09:00 – 10:30 น. พบกับการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  เวลา 10:30 – 12:00 น. ชมการเสวนาวิชาการ เรื่องความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา เวลา 13:00 – 14:30 น.พลาดไม่ได้กับ เสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในยุค 4.0  และเวลา14:30 – 16:00 น.  เสวนาวิชาการ หัวข้อ สมรรถนะที่สำคัญสำหรับอนาคต

ดูรายละเอียดและรับชมได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Thailand : https://www.facebook.com/ipst.thai และยูทูบ IPST Channel