มองมิติการเรียนรู้เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล สสวท. 50 ปี “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนชมงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี ภายใต้แนวคิด “Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต” วันที่ 16 – 17 มกราคม 2565  ชมออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Thailand และยูทูบ IPST Channel

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. พบกับบรรยายพิเศษ เรื่อง Redesigning Future Education โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท.  เวลา 13:00 – 14.30 น.พบกับเสวนาวิชาการ เรื่อง อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ  คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและ CEO Saturday School  เวลา 14:30 – 16:00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ พบกับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  รองผูอำนวยการ สสวท.

ชมออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Thailand : https://www.facebook.com/ipst.thai และยูทูบ IPST Channel