สสวท. รับสมัครครู “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าอบรม ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ด้วยระบบอบรมครูออนไลน์ (รุ่นที่ 3) อบรมฟรี! มีวุฒิบัตรและชุดอุปกรณ์ประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น!!

  • การรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มี.ค. 65
  • ระยเวลาการอบรม : เริ่มอบรมวันที่ 4 เม.ย. 65
  • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  : https://endb.ipst.ac.th/auth/login
  • และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล : kchau@ipst.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content