ครูโค้ดดิ้งไม่ยอมหยุดนิ่งเติมไฟเรียนรู้ ปิดเทอมนี้ สสวท. จัดเต็มอบรมครูสร้างสมรรถนะเข้มแข็ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดเต็มปิดเทอมนี้อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ฟรีกับ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) เพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือเปิดเทอมใหม่เลือกได้หลายหลักสูตร

  • กลุ่มที่ 1 สมรรถนะการเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา จำนวน 5 หลักสูตร
  • กลุ่มที่ 2 สมรรถนะการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 3 หลักสูตร
  • กลุ่มที่ 3 สมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร

เลือกเลยทุกหลักสูตร ทุกรุ่น อบรมภายในเดือนเมษายนนี้
สมัครฟรีที่ https://bit.ly/CCT-KEWL
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/oho.ipst


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content