รับฤดูร้อนกับสื่อเรียนรู้ออนไลน์ “ไฟฟ้า” เธอมาจากไหน สสวท. ชวนใช้ โปสเตอร์มัลติมีเดีย “แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า”

โลกเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เปลี่ยนไป สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้ สร้างความเข้าใจได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงระยะนี้ไม่เพียงกระแสเรื่อง”พลังงาน” จะเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ในส่วนของบ้านเราเองก็ยังเป็นช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าว เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ทุกบ้านต่างก็ทำงานกันดุดันจนพาให้ค่าไฟฟ้าพุ่งปรูดปราดชนิดกระเป๋าฉีกขึ้นมาทีเดียว  “ไฟฟ้ามาจากไหน”สื่อเรียนรู้ออนไลน์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคำอธิบายที่ช่วยให้เข้าใจง่าย นั่นคือ อีโปสเตอร์ หรือ โปสเตอร์มัลติมีเดีย แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จากคลังความรู้ Scimath สสวท. https://www.scimath.org/apps  นั่นเอง

          ว่าแล้วก็…ยินดีต้อนรับสู่ อีโปสเตอร์แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของ สสวท.

e-poster เรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่นำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีที่มาจากหลากหลายและวิธีผลิตที่แตกต่างกัน เช่น น้ำ แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล  

จุดเด่นของโปสเตอร์มัลติมีเดียชิ้นนี้ก็คือ การนำเสนอที่เรียงลำดับความเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอนเบาๆ เข้าใจง่าย อธิบายด้วยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (แอนิเมชัน) มีคลิป ข้อความ และเสียง ในรูปแบบ html5 และ PDF เพื่อเป็นสื่อสำหรับครูใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน หรือแม้แต่นักเรียนก็สามารถดูทบทวนซ้ำได้เองที่บ้าน ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้ปกครองใช้แนะนำบุตรหลานหรือผู้สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

วิธีการผลิตไฟฟ้าของแต่ละแหล่งจึงมีความแตกต่างกันไป ได้แก่

ลม น้ำ ผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานกลมาหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง  ในขณะที่แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์สุริยะมาเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ชีวมวล แก๊สธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถ่านหิน ผลิตไฟฟ้าโดยการนำผลิตภัณฑ์ไปเผาไหม้ให้ได้ความร้อนไปต้มน้ำให้เดือดจนกลายเป็นไอน้ำ เพื่อหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ความร้อนใต้พิภพ นิวเคลียร์ ผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานความร้อนมาต้มน้ำให้เดือดจนกลายเป็นไอน้ำ ทำการหมุนแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โปสเตอร์มัลติมีเดียชิ้นนี้ใช้แอนิเมชั่นในการอธิบายกระบวนการผลิตตามลำดับ เป็นขั้นตอน พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เสริมความเข้าใจ  อาทิ

แก๊สธรรมชาติ ต้องนำมาผ่านกระบวนการแยกแก๊สแล้วจึงนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยแก๊สธรรมชาติ   เป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ในการผลิตไฟฟ้าจึงต้องนำแก๊สธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแยกแก๊สที่โรงแยกแก๊สธรรมชาติเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนและแยกแก๊สที่ต้องการนำไปใช้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งนำแก๊สที่ได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำ

น้ำมันดิบของเหลวสีดำซึ่งเป็นปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ต้องผ่านการกลั่นที่โรงกลั่นเพื่อให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ถ่านหิน ต้องนำไปบดแล้วนำไปเผาไหม้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ ทำได้โดยใช้เซลล์สุริยะในการเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

นิวเคลียร์ โดยอาศัยพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวของธาตุบางชนิด

ชีวมวล หรือ แหล่งพลังงานจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เศษวัสดุจากการเกษตร ของเสียจากการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งนำมาผลิตไฟฟ้าได้จากการนำชีวมวลมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงสำหรับเผาไหม้เพื่อนำมาต้มน้ำให้ได้ไอน้ำไปหมุนกังหันที่เชื่อมต่อกับแกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  และอีกหลายแหล่งพลังงานที่เราอาจเคยผ่านหู เข้าใจได้ง่ายด้วย อีโปสเตอร์แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของ สสวท. สีสันสดใส อธิบายขั้นตอนง่าย ๆ แต่ชัดเจน เพลงสบาย ๆ ไม่เคร่งเครียด ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดี หรือ    ใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองในเวลาที่สะดวกก็ได้  ยังมีโปสเตอร์มัลติมีเดียเสริมความรู้อีกมากมาย อาทิ เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก  ดอกและผล  ระบบย่อยอาหาร ฯลฯ รอให้น้อง ๆ เข้าไปเติมความรอบรู้ช่วงปิดเทอมอีกมากมาย

 ยิ่งค้น ยิ่งสนุก สื่อเรียนรู้ออนไลน์ใน คลังความรู้ Scimath สสวท. เปิดประตูต้อนรับน้อง ๆ คุณครู และเพื่อน ๆ อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวีดิทัศน์ บทความ เกมสร้างสรรค์ อีบุ๊กส์ โครงงาน พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้ามาตามหากันได้ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จุใจทุกที่ทุกเวลา คลิกเลยที่ https://www.scimath.org