โค้งสุดท้าย พลาดไม่ได้เพื่อวัยซนคนเก่ง สสวท. ชวนคุณครูอนุบาลอบรม “การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทย์ คณิต เทคโนโลยี ระดับปฐมวัย”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญคุณครูอนุบาล ผู้ปกครองและผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็กและ สสวท. วันอาทิตย์ที่ 8 และจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และเฟซบุ๊กเพจปฐมวัย สสวท.

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วย กระดาษ A4 จำนวน 6 แผ่น ดินสอ กรรไกร  กาว เทปใส วัสดุธรรมชาติ  เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ เถาวัลย์ ก้อนหิน

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3v7OdW4 หรือชมสดที่เฟซบุ๊กเพจปฐมวัย สสวท.   https://www.facebook.com/ipst.earlychildhood/?ref=page_internal พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมต่อเนื่องโดยส่งผลงานนิทานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยเข้าร่วมการพิจารณา ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดย สสวท.


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content