สสวท. เชิญชวนครูคณิตศาสตร์ อบรมการใช้โปรแกรม GSP ฟรีวุฒิบัตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ อบรม “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06  (อบรม GSP) หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต”  ในรูปแบบออนไลน์ อบรมฟรีมีวุฒิบัตร  โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม GSP มาก่อน และต้องมีโปรแกรมก่อนเข้าอบรม

กำหนดการ : รับสมัคร : 1 – 15 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : ภายใน 25 พฤษภาคม 2565

ระยะเวลาการอบรม : อบรม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565

เปิดระบบสอบ : 1 – 31 สิงหาคม 2565

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน  โดยแบ่งเป็น

  • 1. ครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จำนวน 50 คน
  • 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน

ทั้งนี้  สสวท. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกครูร่วมอบรมตามลำดับการสมัครก่อน-หลัง  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ : http://bit.ly/3rRVirW

สอบถามสมัครอบรมไม่ได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครอบรม ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล โรงเรียน และปัญหาการสมัครที่อีเมล : tpipst@proj.ipst.ac.th

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เวอร์ชัน 5.06 ในการอบรม  หากยังไม่มีโปรแกรมสามารถสั่งซื้อได้ที่   Line ID: @ipstbookstore และ  e-mail : ipstbookstore@ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content