สสวท. เผย 8 นักเรียนไทยคนเก่งร่วมแสดงศักยภาพแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ผ่านระบบออนไลน์

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าปีนี้การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (Asian Physics Olympiad –APhO 2022) จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพ ผู้แทนประเทศไทยจำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย

  • นายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
  • นายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
  • นายณัฏฐ์เดช  เผด็จสุวันนุกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  กรุงเทพฯ
  • นายณัฐพล  จันทร์ไพสิฐ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
  • นายธิติ  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
  • นายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  • นายพัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ          
  • นายศุภกิตต์  ศิลาลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) กรุงเทพฯ

สสวท. จะมีพิธีให้โอวาทและร่วมเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Olympic ipst หรือเว็บไซต์ : http://olympic.ipst.ac.th