สสวท. จุดประกายครูชวนประกวดผลงานเวทีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2022 หมดเขต 1 มิถุนายนนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ขอเชิญคุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเวทีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2022 เวทีการประกวดผลงานครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติและแรงบันดาลใจห่วงใยรวมทั้งมีทักษะความสามารถร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องมีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัย GLOBE ของนักเรียนอย่างน้อย 3 ปี คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครส่งผลงานเบื้องต้นศึกษาได้ที่ https://globefamily.ipst.ac.th และ https://globethailand.ipst.ac.th หรือสอบถามที่อีเมล : globeproject@ipst.ac.th ปิดรับผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ประกาศผลการตัดสินวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content