สสวท. รับมือภาวะถดถอยการเรียนรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี พลิกโฉมออกแบบการศึกษาแห่งอนาคตตอบโจทย์วิถีใหม่

ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สำรวจ วิจัย สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ พบว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) หรือเสียโอกาสในการเรียนรู้ โดยพบว่าผู้เรียนมีความรู้ถดถอยถึง 2 ปี จากภาวะดังกล่าว สสวท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูภาวะถดถอยของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา สอดคล้องกับมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ สกศ.  ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 • การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต (Redesigning Future Education) ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนองบริบทความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้เรียน
 • พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 190 โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ ด้านวิชาการในโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
 • พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบเปิด พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) และโครงการ Project 14 สู่การพัฒนาสื่อ และระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ My IPST ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหวังว่าอนาคตระบบดังกล่าวจะกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่รองรับการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
 • ยกระดับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการของ สสวท. ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร สื่อ การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาครู และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย IPST Go Digital

“สสวท. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย IPST Go Digital เพื่อให้ทุกภารกิจของ สสวท. สอดคล้องและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แห่งอนาคต ซึ่งเมื่อภาครัฐสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง ผลงานของ สสวท.  ตามนโยบาย IPST Go Digital จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีได้” รักษาการผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวเราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า