สสวท. จัดให้ Live สด “เส้นทางผู้แทน You can be” พูดคุยกับผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ 5 วิชา วันจันทร์ที่ 4 ก.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญพบกับ 5 นักเรียนเก่งผู้แทนประเทศไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 และประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ชีวิต ความพากเพียรฝ่าฟันจนได้ก้าวมาเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่ใกล้จะมาถึงในปีนี้ในรายการ เส้นทางผู้แทน You can be วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ชม Live สดที่เฟซบุ๊ก สสวท. IPST THAILAND https://www.facebook.com/ipst.thai

พูดคุยกับตัวแทนผู้แทนประเทศไทยฯ จำนวน 5 คน ดังนี้

  • นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ผู้แทนประเทศไทยวิชาคณิตศาสตร์
  • นายเขมนันท์  มณีศรี  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนประเทศไทยวิชาคอมพิวเตอร์
  • นายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผู้แทนประเทศไทยวิชาเคมี
  • นายพัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผู้แทนประเทศไทยวิชาฟิสิกส์ 
  • และนางสาวไอริณ อินทรทัต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ผู้แทนประเทศไทยวิชาชีววิทยา

ดูรายละเอียดโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่เว็บไซต์ http://olympic.ipst.ac.th


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content