ฉบับใหม่มาแล้ว นิตยสาร สสวท. คลิกอ่านฟรี ดีโดนใจ ออนไลน์แสนสะดวก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนอ่านฟรีนิตยสาร สสวท.ฉบับที่ 237 สีสันสดใส เนื้อหาทันโลก พบกับบทความ “ปักหมุดจุดเด่น สสวท. องค์กรดิจิทัลที่เน้นสมรรถนะ เตรียม IPST 3I 2H สู่โลกอนาคต” สำหรับคุณครูและห้องเรียนหนูน้อยคนเก่งต้องนี่เลย “สะเต็มศึกษากับการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กระดับปฐมวัย” หรือสร้างลูกศิษย์คนขยันให้เป็นนักคิดกับ “แนวทางการส่งเสริมการคิดขั้นสูง ด้วยกิจกรรมจรวดหลอดดูด (Straw Rocket)  พัฒนาทักษะการคิด สร้างสรรค์รักษ์โลกต้องพลิกไปอ่าน “Cup Holder จากกล่องนมโรงเรียน” หรือบทความคมเข้มน่าสนใจเรื่อง “สะท้อนประเด็นจากผลการประเมิน PISA ด้านการอ่าน” และพลาดไม่ได้กับผู้ช่วยชั้นดีของคุณครูยุคดิจิทัลกับ “เว็บช่วยสอน” พบกับเนื้อหาอื่น ๆ อีกหลากหลาย คลิกอ่านออนไลน์ได้ฟรีที่ https://emagazine.ipst.ac.th/ หรือสามารถอ่านออนไลน์ที่ https://emagazine.ipst.ac.th/237/ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ipstmag/


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content