เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 (1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65)

Science Film Festival เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th หรือ fb.com/sciencefilmfestival
กำหนดการพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 – 15:00 น.

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ SEAMEO (SEAMEO STEM-ED) และการสนับสนับการจัดกิจกรรมจากโรลส์-รอยซ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Rolls-Royce Southeast Asia) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก

เทศกาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และจะมีภาพยนตร์จากนานาชาติที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดฉายในเทศกาลฯ ประเทศไทย จำนวน 33 เรื่อง ซึ่งจะจัดฉายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์อีก 18 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี ลำปาง ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ยะลา สระแก้ว ตรัง นครสวรรค์ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ รังสิต เอกมัย นครพนม พิษณุโลก นราธิวาส ปัตตานี และนครราชสีมา

ระหว่างการจัดเทศกาลยังมีการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนและผู้ปกครองสามารถบันทึกไฟล์กิจกรรมไว้และนำไปใช้ได้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้จะเผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเทศกาล นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุกโรงเรียนและทุกครอบครัวยังสามารถเข้ารับชมภาพยนตร์ในเทศกาลผ่านทางออนไลน์โดยมีช่องทางให้รับชมแบบสตรีมมิ่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยผู้ชมจะต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเข้ารับชม อีกทั้งเพื่อเป็นการลดอุปสรรคทางด้านภาษาภาพยนตร์ทุกเรื่องของเทศกาลจะพากย์เสียงหรือเพิ่มคำบรรยายภาษาไทย ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมเทศกาลของประเทศไทยมากกว่า 280,000 คน


ส่งข้อความถึงเรา