สสวท. รับสมัครครูอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี พัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. อบรมฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด้าเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนในทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนผ่านรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้แก่ครูสาระเทคโนโลยีในโครงการฯ สามารถนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ พร้อมนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ

สสวท. จะจัดการเรียนอบรมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี ฯ แบบพบหน้าผ่านศูนย์อบรมที่เป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ โดยจัดการอบรมให้แก่ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ละ 80 คน รวมทั้นสิ้น 320 คน เพื่อส่งเสริมในครูได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนได้จริง นอกจากนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาครูตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ อีกด้วย

หมายเหตุ

 1. รับสมัครโรงเรียนละ 2 คน หากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน สสวท. จะพิจารณาผู้สมัครเพิ่มเติมตามลำดับ/ระยะเวลาที่สมัคร
 2. การประชุมปฏิบัติการฯ ในภาคเหนือได้จัดไปแล้วในปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการรับสมัครเข้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท.

สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมที่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท.ที่  https://endb.ipst.ac.th

ระยะเวลาและสถานที่การรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูผู้ประสานงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้

 • ภาคกลาง นางสาววิชุดา  กันอ่วม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ   โทร. 089-1437301 อีเมล : [email protected]
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จ.มุกดาหาร โทร. 080-4026536 อีเมล : [email protected]
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นางสาวพรรณพิมพ์ ศิริพัชรโชติ โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 092-5491951 อีเมล : [email protected]
 • ภาคใต้  นางจิรายุ  สุวรรณา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 089-8664588 อีเมล : [email protected]


เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสมการสนับสนุนความปลอดภัยและการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเราท่านสามารถเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งการยินยอมการใช้คุกกี้ได้ หรือกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท หรือคลิก นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องคุกกี้ชนิดนี้ไม่สามารถปิดการใช้งานได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

บันทึกการตั้งค่า