สสวท. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT2023) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2565 – 2566 ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT2023) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รายชื่อตามประกาศ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2565 ณ สสวท. รายละเอียดดังนี้

  • โดยจะต้องส่งแบบตอบรับ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการสแกน หรือถ่ายรูป ไปยัง สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iypt.th@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  • หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ถือว่าประสงค์สละสิทธิ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทางเพจและเวปไซต์ https://sites.google.com/site/iyptthailand/ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/TYPT.TH


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content