สสวท. ชวนเล่นไปเรียนไป ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล กับ “จัตุรัสกลหลากสีหลายเหลี่ยม”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูและผู้ปกครองมาสร้างกิจกรรมในครอบครัว ฝึกสมองให้น้อง ๆ ได้เล่นไปเรียนไปกับ “จัตุรัสกลหลากสีหลายเหลี่ยม” โดยใช้วัสดุที่หาได้ไม่ยาก เช่น กระดาษสี หรือ ฟิวเจอร์บอร์ด จัตุรัสกลหลากสีหลายเหลี่ยมเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล กระตุ้นและพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ช่วยกันประดิษฐ์เสร็จแล้วไปทำความเข้าใจก่อนเล่นได้ที่วีดิทัศน์จัตุรัสกลหลากสีหลายเหลี่ยม คลิกที่ https://www.scimath.org/ebooks/item/10347-2019-05-21-03-42-55

ชมคู่มือการเล่นที่คลังความรู้ สสวท. https://www.scimath.org/e-books/10347/10347.pdf


ส่งข้อความถึงเรา
Skip to content